Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թ. ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ


1. ԱԶԳՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՄՔ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ, 1922-1923

  «Ի՞նչ է ազգութիւնը», Հայրենիք ամսագիր, Ա. տարի, թ. 2 (Դեկտ., 1922), էջ 13-22. թ. 3 (Յունուար, 1923), էջ 15-25. թ. 4 (Փետր., 1923), էջ 62-80։

«Ազգութիւնը հիմք մարդկային ընկերութեան», Լ. Շանթի երկերը, Ե. հատոր (Պէյրութ, տպ. Հայ Ճեմարանի, 1948), էջ 7-66։

Գրուած է Մոնպելիէ, 1922-ին։

2. ԱՆՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԻ ՄԷՋ, 1923.

«Անհաւասարութիւնը ընկերային կեանքի մէջ», Հայրենիք ամսագիր, Ա. տարի, թ. 12 (Հոկտ., 1923), էջ 38-52։

Լ. Շանթի եկերը, Ե. հատոր, էջ 69-93։

Գրուած է Մոնպելիէ, 1923-ին։

3. ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ, 1924.

«Ժողովուրդ եւ մտաւորականութիւն», Հայրենիք ամս., Բ. տարի, թ. 3 (Յունուար, 1924), էջ 71-83. թ. 4 (Փետրուար), էջ 86-101. թ.

5 (Մարտ), էջ 87-93. թ. 6 (Ապրիլ, 1924), էջ 72-80։

Լ. Շանթի երկերը, Ե. հատոր, էջ 95-159։

Գրուած է Մոնպելիէ, 1923-ին։

4. ՄԵՐ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ, 1925.

Մեր անկախութիւնը։ Մատենաշար Հայրենիք, թ. Պոսթըն, տպ. Հայրենիք, 1925, 306 էջ։

Բովանդակութիւն

Կամքերու ընդհարում

Ժամանակի ոգին

Մերձաւոր Արեւելք

Հայութիւնը Արեւելքի եւ Արեւմուտքի ընդհարման գծին վրայ

Ձգտումներու գծած ուղին

Մեր ուղեկիցները

Կեանքի պահանջը

Գրուած է Մոնպելիէ, 1922-23-ին։

«Անկախութիւնը պահանջ ազգային գոյութեան», Լ. Շանթի երկերը, Ե. հատոր, էջ 161-225։

5. ԶԱՆԱԶԱՆ

«Լ. Շանթի նամակները՝ Մոսկուայի բանակցութեանց մասին», Հայաստանի Հանրապետութիւն . Վրացեան), Բ. տպագր. (Պէյրութ, տպ. Մշակ, 1958), էջ 608-615։

«Հայ Ճեմարանի վերջին եօթնամեակին տեղեկագիրը 1939 Հոկտ. էն մինչեւ 1946 Հոկտ. ը», Ակօս, ԺԴ. գիրք (1946), էջ 127-150։

«Հատուածներ Լ. Շանթի ճառերէն», Ակօս, Զ. տարի, թ. 1 (Յունիս-Յուլիս), 1949), էջ 127-128։

«Լ. Շանթի խօսքը» (Հայ Օգնութեան Խաչի 40-ամեակին առիթով), Ազդակ շաբաթօրեակ, Է. տարի, թ. 1 (3 Մարտ, 1950), էջ

«Հայ Ճեմարանի 21 տարուայ գործունէութեան համառօտ տեղեկագիրը», Ազդակ օրաթ., ԻԴ. տարի, թ. 71 (13 Յունիս, 1950), էջ 34. թ. 72 (14 Յունիս), էջ 3. թ. 73 (15 Յունիս), էջ 3. թ. 74 (17 Յունիս), էջ