Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Մուտք

Մատենագիտութիւն

Նախափորձեր

Առանձին հատորով լոյս տեսած գործեր

Սարսուռներ

Ջարդը

Հեթանոս երգեր

Հացին երգը

Նաւասարդ տարեգիրք

Արտասահմանեան ժողովածոներ

Երեւանի վերհրատարակութիւններ

Նամականի

Մենագրութիւններ

Կանտի հանդիսութիւն

Մամուլի բացառիկներ

Դ. Վարուժանի ձօնուած քերթուած եւ արձակ բանաստեղծութիւններ

Ուսումնասիրութիւն, անդրադարձ

Ծննդեան 100-ամեակին առիթով հանդիսութիւն, ցուցահանդէս եւ անդրադարձ

Թարգմանութիւններ

Գրականութեան դասագիրքերու մէջ

Ֆրանսերէնով գրութիւններ

Յաւելուած

***************************

«Դանիէլ Վարուժանի մատենագիտութիւն»-ը լոյս տեսած է Հասկ հայագիտական տարեգիրքին մէջ, Նոր շրջան, Դ. . տարի, 1983-1984, էջ 521-550։