Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՄՈՒԼԻ ԲԱՑԱՌԻԿՆԵՐ

ՇԱՆԹ, պատկերազարդ շաբաթաթերթ (Պոլիս), Դ. տարի, նոր շրջան, թ. 6 (21 Դեկտեմբեր 1918), էջ 61-76։

Մերուժան Պարսամեան, «Հայ պանթէոնը Մեր ազգային վերջին մեծ մարտիրոսները», էջ 61-64։ Կայ նկարը (էջ 61)։ Ունի կարճ մատենագիտութիւն մը։

«Քաղուածքներ Վարուժանի նամակներէն», էջ 65։

«Գեղեցկութեան արձանը», էջ 65։ Ձեռագիր բնագիրին նմանահանութիւնը։ «Երեք անտիպ կտորներ՝ Վարուժանէն», էջ 66։

Անտիպներն են՝ «Ծաղիկներու ուղէշին հետ սլացիկ» (ձեռագիր բնագիրին նմանահանութիւնը եւ այն նկարը՝ որ ներշնչման հանդիսացած է), «Արտին մէջ», «Գեղօն՝ Ալիսին»։

Վահան Եարճանեան, «Անմահնեու կարաւան Ա. Դանիէլ Վարուժան», էջ 67։ Քերթուած։

Ենովք Արմէն, «Վարուժան՝ մշակին հոգիին մէջ», էջ 67-68։

Արշակ Վարդանեան, «Արմէն Վարուժան», էջ 68։

Դ. Վարուժանի զաւակին մասին։

Կ. Կարապ, «Ըսէ՛ մեզի, Դանիէ՛լ», էջ 69-70։

Մկրտիչ Բնակունի, «Յիշատակներ Դանիէլ Վարուժանի կեանքէն», էջ 70-72։

«Թոքատի վարժարանին ուսուցչական եւ քաղաքին ազգ. մարմինները», էջ 70։ Նկար։

Ձախին՝ առաջինը Դ. Վարուժանն է։

Յ. Ճ. Սիրունի, «Դէպի աղբիւրը լոյսին... », էջ 72։

Նաւասարդ տարեգիրքէն արտատպում։

Տոքթ. Պազիլ Խան, «Դ. Վարուժան», էջ 73-76։

Վահրամ Երէցեան, «Վարուժան», էջ 76։ Քերթուած։

Գրիմիթէլ [Գրիգոր Թէլլալեան], «Դ. Վարուժանին», էջ 76։

ՓԻՒՆԻԿ, գրական գեղարուեստական ամսաթերթ (Պոսթըն)։

«Հունձք», Ա. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1918), էջ 195-196։ Անտիպ։

Կարապետ Սիտալ, «Մեր անմահները», Գ. տարի, թ. 5 (Մայիս,

1920), էջ 1600-1601։

Էջ 1600-ի վերջին համարը կ՚ակնարկէ Դ. Վ. ի։

Եղիա Երուանդ Մելէքեան, «Վարուժան եւ իր արուեստը», Գ. տարի, թիւ 5 (Մայիս, 1920), էջ 1610-1620։

Զարեհ Գազազեան, «Անոնց մահերը», անդ, էջ 1631-1633։

 

ՆԱՒԱՍԱՐԴ, պարբերական գրականութեան եւ արուեստի (Պուքրէշ), խմբ. ՝ Յ. Ճ. Սիրունի։

Յակոբ Ճ. Սիրունի՝ «Տասնամեակ մը», նոր շրջան, Ա. հատոր, Ա. պրակ (Սեպտեմբեր 1923), էջ 3-4։

Կը խօսի Նաւասարդ տարեգիրքի մասին, զոր խմբագրած են միասին։

  Նոյն, «Արուեստագէտը որ կար Դ. Վարուժանի մէջ», Բ. պրակ (Հոկտեմբեր 1923, էջ 35-40։

«Դ. Վարուժանի յորդորները սկսնակներուն», Է. պրակ (1924), էջ

195-196. Ը. պրակ (Յուլիս, 1924), էջ 227-228. Թ. պրակ (1924), էջ 260262։

Յակոբ Ճ. Սիրունի, «Վարուժանի “վարպետը”», Թ. պրակ (1924), էջ 278։

Հայր Գասքանտիլեանի մասին է։

Ազատունի [Թորոս Ազատեան], «Բանաստեղծները Մեր կորուստները», նոր շրջան, Ա. հատոր, Ժ. -ԺԲ., 1924, էջ 292։

Էջ 291-292 կ՚անդրադառնայ Սիամանթոյի։

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ (Գահիրէ, 1936), Դ. Վ. ի անտիպ մէկ նկարը, էջ 87։

«Նեմեսիս»ի Ա. փորձը, էջ 88-90։

«Հայաստան եւ մեծ պետութիւնները», էջ 91։

 

ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ, ամսօրեայ գրաթերթ (Փարիզ), խմբ. ՝ Հրանդ Բալուեան։

Շաւարշ Նարդունի, «Ենթակայական եւ ցեղային լարը հայ ժամանակակից բանաստեղծութեան մէջ եւ Դ. Վարուժան», Ա. տարի, թ. 6 (25 Հոկտեմբեր, 1938), էջ 41. թ. 7 (1 Դեկտեմբեր), էջ 50։

Կարճ հատուած մը առնուած է Էջեր հայ գրականութենէն ժողովածոյին մէջ . հատոր, Գահիրէ, 1943, էջ 30-32)։

«Միջօրէ», անդ։

Դ. Վ. ի քերթուածին արտատպումն է, որուն կ՚ընկերանայ հողագործական տեսարան մը։

Առաքել Պատրիկ, «Ոգեկոչումներ, ուսուցչիս՝ Վարուժանի յիշատակին», թ. 6, էջ 42. թ. 7, էջ 51. թ. 8 (1 Ապրիլ, 1939), էջ 60։

Հրանդ Բալուեան, «Դ. Վարուժան եւ իր Հացին երգը», թ. 6, էջ 42. թ. 7, էջ 50։

Հրանդ Բալուեան, «Մեր բարեկամը՝ Ժան Պալար», Զուարթնոց ամսաթերթ գրականութեան եւ արուեստներու, նոր շրջան, Գ. տարի, թ. 8-10 (1 Մայիս, 1959), էջ 11։

 

ԱՄԵՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ (Պէյրութ), խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան.

  Լեւոն Լանիս, «Հովուերգութեան մը պսակումը», Զ. տարի (1959), էջ 123-129, 131-133։

«Դ. Վարուժանին մէկ նամակը Զապէլ Եսայեանին», անդ, էջ 130-131։

Ձեռագիրին քլիշէն եւ բովանդակութիւնը։

Արամ Անտոնեան, «Դ. Վարուժան Չանղըրիի աքսորավայրին մէջ», անդ, էջ 133-137։

«Ոգեկոչում Դ. Վարուժանի յիշատակին անցեալ տարի Կանի համալսարանին մէջ», անդ, էջ 137-142։