Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ


Մեղապարտ Յակոբ

Աբգար Դպիր

Յովհաննէս Տէրզնցի

ԺԷ. դար

ԺԸ. դար

Շահեկան տեղեկութիւններ

Օգտագործուած աղբիւրներ**********************

Այս արագ ակնարկը հայ տպագրութեան պատմութեան լոյս տեսած է Դրազարկ տարեգիրքին մէջ, Բ. տարի, 1968, տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս, էջ 177-191։