Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔԵՐՈՒ ՄԷՋ

Է ջեր հայ գրականութենէն, հրատ. Հայ Գիրքի Բարեկամներու Ընկերակցութեան, Բ. հատոր (Գահիրէ, տպ. Նուպար, 1943), էջ 2-32։

Կը բովանդակէ

Գուրգէն Մխիթարեան, «Դ. Վարուժան», էջ 2-6։  Զգօն, «Կենսագրական գիծեր», էջ 6-7։

Դ. Վարուժանէն հինգ քերթուած - «Առկայծ ճրագ», «Անդաստան», «Անդապահը», «Հովիւը», «Խաչբուռ»։ Մէկ արձակ. «Կծու խօսքեր (բաց նամակ)», էջ 7-18։  Առաքել Պատրիկ, «Ոգեկոչումներ», էջ 19-29։

Զուարթնոց ամսաթերթէն քաղուած։


Շաւարշ Նարդունի, «Ենթակայական եւ ցեղային լարը հայ ժամանակակից բանաստեղծութեան մէջ եւ Դ. Վարուժան», էջ 30-32։

Նոյնպէս Զուարթնոց ամսաթերթէն քաղուած։

 

Թէօլէօլեան Մինաս, Դար մը գրականութիւն 1850-1950, Ա. հատոր (Գահիրէ, տպ. Յուսաբեր, 1955), էջ 596-608։

Տուած է «Հայրենիքի ոգին», «Բանուորուհին» եւ «Ցորեանի ծովեր» քերթուածները։ Վերլուծական մասին մէջ (էջ 601-608)

«Հիւանդ է» եւ «Հօրս բանտին մէջ» քերթուածներէն լայն մասեր։

 

Իշխան Մուշեղ, Արդի հայ գրականութիւն, հատ. Գ. Գեղապաշտ շրջան 1900-1915 (Պէյրութ, 1975), էջ 113-146։

Ունի վերլուծական մաս (էջ 113-119)։ Միքայէլ Շամտանճեանէն հատուած մը (էջ 120-121), 12 քերթուած (էջ 122-132, 135-140) եւ «Հարճը»էն հատուած մը (133-134)։

 

Ճանաշեան Հայր Մեսրոպ վրդ., Ծաղկաքաղ արդի հայ գրականութեան, Բ. հատոր (Վենետիկ, 1963), էջ 103-142։ Ակնարկ՝ էջ 103, 13 քերթուած եւ «Հարճը»էն հատուած մը։

 

Սասունի Կարօ, Պատմութիւն արեւմտահայ արդի գրականութեան (Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկերութեան, 1951), էջ 265-282։

 

Տէօշէմէճեան Վերժին, Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու, հրատ. Թրքահայ Ուսուցչաց Միութեան, Դ. - Գեղապաշտներ (Իսթանպուլ, 1974), էջ 61-113։

Կը բովանդակէ Ակնարկ, էջ 61-62։ Դ. Վարուժանէն 21 քերթուած, էջ 63-96։ Առաւել՝ «Հարճը», էջ 97-113։

 

Օշական Յակոբ, Հայ գրականութիւն (Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1942), էջ 250-257, 489-495, 512-514։ 3 քերթուած - «Դիակի սայլը», «Կիլիկեան մոխիրներուն» եւ «Կալերու գիշեր»։

 

Օշական Յակոբ, Պատմութիւն արեւմտահայ գրականութեան (մեքենագիր, Երուսաղէմ, 334 էջ), էջ 154-157։ Թուական չի կրեր։ Կը կարծենք, թէ պատրաստուած է 1940-ական թուականներու սկիզբը։