Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ՄԱՄՈՒԼ

Անհրաժեշտ կը նկատենք այս ցուցակն ալ աւելցնել, որովհետեւ թէեւ օգտագործուած մամուլին տարեթիւերը, թիւերը եւ էջերը յիշատակած ենք, սակայն անոնց խմբագիրներն ու հրատարակութեան վայրերը չենք յիշատակած, կրկնութիւններէ խուսափելու համար։

Հոս կու տանք այդ անհրաժեշտ լրացումները։

Ազդարար։ Շաբաթաթերթ։ Պէյրութ, 1942-1952, ապա օրաթերթ 1952-1954։ Հիմնադիր՝ Մանուկ Ասլանեան։

Անդաստան արուեստի եւ գրականութեան։ Փարիզ։ Հիմնուած է 1952-ին։ Խմբ. ՝ Բիւզանդ Թոփալեան։

Անի։ Ամսագիր գրականութեան եւ արուեստի։ Պէյրութ, 19461955։ Խմբ. ՝ Վահէ-Վահեան։

Արեւ։ Քաղաքական, գրական եւ տնտեսական օրաթերթ։ Օրկան Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Եգիպտոսի Շրջանակին։ Գահիրէ։ Հիմնուած է 1915-ին։

Բարձրավանք։ Պոլիս, 1922 Յունուար-Յունիս։

Երիտասարդ Հայուհի։ Պէյրութ։ Նոր շրջան 1947-1968։ Խմբագրապետութեամբ տիկին Սեզայի (Սիրան Զարիֆեան)։

Զարթօնք։ Օրաթերթ։ Պէյրութ։ Սկսած է լոյս տեսնել 1937-ին։

Ծիածան։ Պարբերաթերթ գրականութեան եւ գեղարուեստի։ Հ. Բ. Ը. Միութեան Հ. Ե. Ը. ի Գրասէր Երիտասարդներու Միութեան։ Պէյրութ, 1939-1949։

Հայաստանեայց եկեղեցի: Պաշտօնաթերթ Ամերիկայի Հայոց Առաջնորդարանի։ Նիւ Եորք։ Հիմնուած է 1938-ին։

Հայաստանի կոչնակ։ Սկիզբը շաբաթաթերթ, ապա ամսաթերթ։ Նիւ Եորք, 1900-1968։

Հասկ։ Ամսաթերթ կրօնական, կրթական, գրական եւ բանասիրական։ Պաշտօնական հրատարակութիւն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան։ Անթիլիաս (Լիբանան)։ Սկսած է լոյս տեսնել 1932-ին։

Ճակատամարտ (մանկավարժական յաւելուած)։ Օրկան Հայ Ուսուցչական Միութեան։ Պոլիս, 1919։

Յառաջ։ Ազգային, քաղաքական եւ գրական օրաթերթ։ Փարիզ։ Սկսած է լոյս տեսնել 1925-ին։ Հիմնադիր՝ Շաւարշ Միսաքեան։

Յուսաբեր։ Ազգային, քաղաքական, տնտեսական եւ գրական օրաթերթ։ Գահիրէ։ Հիմնուած է 1912-ին։

Նայիրի։ Ամսագիր գրականութեան եւ արուեստի։ Հալէպ, 19411949, Պէյրութ, 1951։ Շաբաթաթերթ, Պէյրութ, 1952-էն սկսեալ։

Շիրակ։ Ամսագիր գրականութեան, արուեստներու, մշակոյթի։ Պէյրութ։ Հիմնուած է 1956 Ապրիլին։

Ոստան։ Եռամսեայ մեծ պարբերաթերթ։ Պոլիս, 1911-1920. նոր շրջան 1919-1920։ Խմբագիրներ՝ Միքայէլ Շամտանճեան եւ Գեղամ Բարսեղեան։

Սիոն։ Ամսագիր կրօնական, գրական, բանասիրական։ Պաշտօնական հրատարակութիւն Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան։ Նոր շրջան 1927-էն սկսեալ։