Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՌԱԶՄԻԿ ԵՌՕՐԵԱՅԻՆ ՄԷՋ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

Ռ. Զարդարեան խմբագրած է Ռազմիկ եռօրեան 1905-1908։ Մինչեւ 150-րդ թիւը (12 Մայիս 1907) խմբագրականները ունին Ռ. Զարդարեան ստորագրութիւնը։ Ստորագրութիւն չունեցող խմբագրականները խուսափեցանք Ռ. Զարդարեանի վերագրելէ։ Իւրաքանչիւր խմբագրականի բովանդակութեան մասին անդրադարձը պիտի ընդարձակէր այս մատենագիտութիւնը, հետեւաբար զանց ըրինք այդ աշխատանքը։

 

Ռազմիկ, Ա. տարի (1905 Հոկտ. 15 1906 Հոկտ. 14)։

 

«Մեր առաջադրութիւնը», խմբագրական մարմին, թ. 1 (Շաբաթ Հոկտ. 15), էջ 1-2։

 

«Տասնամեակը» (1895-1905), թ. 2 (Դշ., Հոկտ. 19), էջ Ռ. Զարդարեան։ Թ. 3 (Շաբաթ, Հոկտ. 22), էջ 1. թ. 4 (Հոկտ. 26), էջ

 

«Պետրոս Ազիզոֆ» (Խորէն Սարգիսեան). Կենսագրական նոթեր եւ իր կախաղանը (անստորագիր), թ. 2 (Հոկտ. 19), էջ 1-2։ Քանի որ Օսկար Ուայլտէն իր կատարած թարգմանութիւնը նուիրած է Պետրոս Ազիզոֆի յիշատակին, կ՚ենթադրենք որ վերոյիշեալ անստորագիր յօդուածը Զարդարեանի գրիչին կը պատկանի։

 

«Ռուսիա եւ իր հիմնական օրէնքները», թ. 3 (Հոկտ. 22), էջ 1-2. թ. 4 (Հոկտ. 26), էջ 2. թ. 5 (Հոկտ. 29), էջ 1-2։

 

«Բաժնէ որ տիրես», թ. 5, (Հոկտ. 29), էջ 1. թ. 6 (Նոյ. 2), էջ

 

«Թուրքերու եւ հայերու յեղափոխական ըմբռնումը դէմ առ դէմ» (անստորագիր), թ. 6 (Նոյ. 2), էջ 1-2։

 

«Նաւային ցոյցը», թ. 7 (Նոյ. 5), էջ

 

«Հայաստան եւ օտար միսիոնարներ», թ. 8 (Նոյ. 9), էջ 1. թ. 9 (Նոյ. 22), էջ 1. թ. 10 (Նոյ. 16), էջ

 

«Անհրաժեշտ առողջութիւնը», թ. 13 (Նոյ. 26), էջ

 

«Բռնաւորին դէմ դիմաց», թ. 14 (Նոյ. 30), էջ

 

«Թուրքիայէն կարելի՞ է յուսալ ընդհ. յեղափոխութիւն մը», թ. 15 (Դեկտ. 3), էջ 1. թ. 17 (Դեկտ. 10), էջ 1. թ. 19 (Դեկտ. 17), էջ 1. թ. 20 (Դեկտ. 21), էջ

 

«Պիտի չլսե՞ն արդեօք», թ. 16 (Դեկտ. 7), էջ

 

«Նորէն Խալիֆան», թ. 18 (Դեկտ. 14), էջ

 

«Օրինակն ալ», թ. 21 (Դեկտ. 28), էջ

 

«Տարի մըն ալ» (1905-1906), թ. 22 (Յունուար 1), էջ

 

«Պուլկարիոյ առաջնորդական խնդիրը», թ. 23 (Յունուար 4), էջ

 

«Կրնա՞նք վստահիլ», թ. 24 (Յունուար 11), էջ

 

«Հայանպաստ շարժումը», թ. 25 (Յունուար 14), էջ

 

«Եւրոպայի հայ ուսանողութեան», թ. 26 (Յունուար 18), էջ

 

«Անմիջական ձեռնարկը», թ. 27 (Յունուար 21), էջ

 

«Առաջին քայլը», թ. 29 (Յունուար 28), էջ

 

«Փաստի պէտք չկայ», թ. 30 (Փետր. 1), էջ

 

«Անմոռանալի հարցը», թ. 32 (Փետր. 8), էջ

 

«Թուրքիոյ վերածնութիւնը» (պատասխան Իշխան Սապահէտտինի), թ. 33 (Փետր. 11), էջ 1. թ. 34 (Փետր. 15), էջ 2. թ. 35 (Փետր. 18), էջ

 

«Զինավարժութեան կոչ» (Եւրոպայի Հայ Ուսանողական Միութեան կողմէ), թ. 36 (Փետր. 22), էջ

 

«Յուսալից շարժումներ», թ. 37 (Փետր. 25), էջ

 

«Ինքնակոչ փաստաբաններ», թ. 38 (Մարտ 1), էջ

 

«Ռուսիոյ քաղաքական հայեացքները փոխուե՞լ սկսած են հայերու նկատմամբ», թ. 40 (Մարտ 11), էջ

 

«Գործաւորին քրտինքը», թ. 42 (Մարտ 18), էջ

 

«Գազանները», թ. 43 (Մարտ 22), էջ

 

«Տանջանքէն ետքը», թ. 44 (Մարտ 25), էջ

 

«Մեր պապերը կախեցին... », թ. 45 (Մարտ 29), էջ

 

«Ո՞ւր մնացին խօսքերը», թ. 46 (Ապրիլ 8), էջ

 

«Կրթական հարցը Պալքանի մէջ», թ. 47 (Ապրիլ 12), էջ 1. թ. 48 (Ապրիլ 15), էջ

 

«Աղմուկէն վե՞րջը», թ. 50 (Ապրիլ 22), էջ

 

Վշտի Ծիծաղ, հեղ. Առանձնար, գրախօս՝ Ռ. Զարդարեան, թ. 51 (Ապրիլ 26), էջ 1-2. թ. 52 (Ապրիլ 29), էջ 1-2։

 

«Առանց անոր», թ. 51 (Ապրիլ 26), էջ

 

«Հրատարակչականի մը պէտքը», թ. 52 (Ապրիլ 29), էջ

 

«Ո՞ւր է մեր տարբերութիւնը», թ. 53 (Մայիս 3), էջ

 

«Տաճկահայ կռուողը», թ. 54 (Մայիս 6), էջ

 

«Փարիզի հայկական միութիւնը», թ. 55 (Մայիս 10), էջ 1. թ. 56 (Մայիս 13), էջ

 

Ա. Չօպանեան՝ խմբագրութեան ուղղուած բաց նամակով մը կը պատասխանէ այս յօդուածաշարքին (նոյն, թ. 64 (Յունիս 10), էջ 1-2։

 

«Անոնց հետ», թ. 57 (Մայիս 17), էջ

 

«Երիտասարդ թուրքերու մէկ նոր կազմակերպութիւնը», թ. 58 (Մայիս 20), էջ 2. թ. 59 (Մայիս 24), էջ

 

«Հակակշռել լեզուն», թ. 60 (Մայիս 27), էջ

 

«Անապատի զաւակներ», թ. 61 (Մայիս 31), էջ

 

«Նոր հարուած», թ. 62 (Յունիս 3), էջ 1. թ. 63 (Յունիս 7), էջ 1. թ. 64 (Յունիս 10), էջ

 

«Մոլեռանդ աղանդաւորներ», թ. 70 (Յուլիս 1), էջ

 

«Հայերը հանդէպ Ռուսիոյ», թ. 73 (Յուլիս 12), էջ 1. թ. 74 (Յուլիս 15), էջ 1. թ. 75 (Յուլիս 19), էջ

 

«Դարձեալ աղաղակ», թ. 76 (Յուլիս 22), էջ

 

«Մեր պանդուխտները ախտավարակ», թ. 77 (Յուլիս 26), էջ

 

«Հայկական հարցին համար մխիթարական որոշում մը», թ. 78 (Յուլիս 29), էջ

 

«Սուլթանին սատակումը», թ. 79 (Օգոստոս 2), էջ

 

«Պուլկար ժողովուրդը եւ Մակեդոնիան», թ. 81 (Օգոստոս 9), էջ

 

«Յուսահատ են», թ. 82 (Օգոստոս 12), էջ 1. թ. 83 (Օգոստոս 16), էջ

 

«Առանց ատեն կորսնցնելու», թ. 84 (Օգոստոս 19), էջ

 

«Տարաձայնութիւն մը որ զրպարտութիւն է», թ. 85 (Օգոստոս 23), էջ

 

«Իսլամին միտքը», թ. 86 (Օգոստոս 26), էջ

 

«Էջմիածնի կեդրոնական ժողովը», թ. 87 (Օգոստոս 30), էջ

 

«Տարտամ գիտակցութիւն», թ. 88 (Սեպտեմբեր 2), էջ

 

«Վաշխառուներ արտասահմանի մէջ», թ. 90 (Սեպտեմբեր 9), էջ

 

«Քահանաներն ալ մարդ են», թ. 91 (Սեպտեմբեր 13), էջ

 

«Հայրապետական ուրախառիթ տնօրինութիւնը», թ. 95 (Սեպտեմբեր 27), էջ Բ. տարի, (1906 Հոկտ. 18 - 1907 Հոկտ. 13)։

 

«Հայերէն լեզուն», թ. 103 (Հոկ. 25), էջ

 

«Խորշակէն ետք», թ. 104 (Հոկ. 28), էջ

 

«Ո՞վ է մեղաւորը», թ. 107 (18 Նոյ. ), էջ 1. թ. 108 (11 Նոյ. ), էջ 1-2. թ. 109 (15 Նոյ. ), էջ

 

«Յեղափոխական կուսակցութեանց քօնկրէն», թ. 110 (18 Նոյ. ), էջ

 

«Հապա ազգայի՞ն միութիւնը», թ. 111 (22 Նոյ. ), էջ 1. թ. 112 (25 Նոյ. ), էջ 1. թ. 113 (29 Նոյ. ), էջ

 

«Անլուր շահագործութիւն», թ. 114 (2 Դեկտեմբեր), էջ

 

«Վենետիկէն... մինչեւ Երուսաղէմ», թ. 115 (6 Դեկտ. ), էջ 1. թ. 116 (9 Դեկտ. ), էջ

 

«Կամքի դաստիարակութիւն», թ. 117 (13 Դեկտ. ), էջ

 

«Ակամայ», թ. 118 (16 Դեկտ. ), էջ 1. թ. 119 (20 Դեկտ. ), էջ

 

«Հայկական Կարմիր Խաչերը», թ. 120 (23 Դեկտ. ), էջ

 

«1906-1907 Ա. Տաճկահայ կեանք», թ. 121 (27 Դեկտ. ), էջ 1. «Բ. Կովկասահայ կեանք», թ. 122 (30 Դեկտ. ), էջ

 

«Ձգտումներ արտասահմանի մէջ», թ. 123 (10 Յունուար), էջ 1. թ. 124 (13 Յունուար), էջ

 

«Սուլթանը Թուրքիան կը բարեկարգէ(՞)», թ. 125 (17 Յունուար), էջ 1. թ. 126 (20 Յունուար), էջ

 

«Համերաշխութեան բաղձանքը», թ. 127 (24 Յունուար), էջ

 

«Պուլկարահայուն կը մնայ», թ. 128 (27 Յունուար), էջ

 

«Գայլերուն հետ», թ. 131 (7 Փետր. ), էջ

 

«Հռովմը պիտի աւերի», թ. 132 (10 Փետր. ), էջ

 

«Զարմանալի չէ ուրեմն», թ. 136 (24 Փետր. ), էջ

 

«Խարխափանքէն ետք», թ. 142 (21 Մարտ), էջ 1. թ. 143 (24 Մարտ), էջ 1. թ. 144 (28 Մարտ), էջ

 

«Օգնութի՜ւն Վանին», թ. 145 (29 Մարտ), էջ

 

«Սատանան», թ. 146 (28 Ապրիլ), էջ 1. թ. 147 (2 Մայիս), էջ 1. թ. 148 (5 Մայիս), էջ 1. թ. 149 (9 Մայիս), էջ 1. թ. 150 (12 Մայիս), էջ

 

«Ինչո՞ւ եւ դէպի ո՞ւր» (քաղաքա-տնտեսական հարցեր), Գ. տարի, թ. 217 (16 Յունուար 1908), էջ 1-2. թ. 218 (19 Յունուար), էջ 1-2. թ. 219 (23 Յունուար), էջ 1-2. թ. 220 (26 Յունուար), էջ 1. թ. 225 (13 Փետր. ), էջ 1-2. թ. 226 (16 Փետր. ), էջ 1-2։ Բերլին։ Ստորագրած է Ասլան։

 

«Ազատութեան ոգին», Դ. տարի, թ. 290 (18 Հոկտեմբեր 1908), էջ