Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ռ. ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻՆ ՁՕՆՈՒԱԾ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ, «Արհամարհանք», 1902, Սվազ։ «Արհամարհանք» խորագիրին տակ կը պարփակուին երեք քերթուածներ, որոնցմէ առաջինը կը կրէ «Փոշին» վերնագիրը եւ ձօնուած է Ռ. Զարդարեանին։ Հայրենի տարեցոյց , խմբ. Սահակ-Մեսրոպ, Բ. տարի, 1912, Կ. Պոլիս, տպագր. Մանուկ Յ. Գօչունեան, 1911, էջ 94։

 

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ, «Ֆաքիրը», Ռուբէն Զարդարեանին, Ծաղիկ կիսամսեայ հանդէս, ԺԷ. տարի, (573) թիւ 8 (31 Դեկտ. 1904), էջ 381-386։ Ձօնը կը պարունակէ հետեւեալ տողերը. «Այն մեծ համարումին եւ հիացումին համար, որ շատ կանուխէն ձեր գեղեցիկ տաղանդը ներշնչած էր, եւ այն թանկագին յուզմունքի ժամերուն համար, որ ձեր գրուածներուն ընթերցումը հայթայթած է ինծի, ձեզի կը նուիրեմ այս վիպակը, որուն տիրական մտածումը եւ վրդովմունքը ունեցած ենք միեւնոյն ատեն, եւ զորս գերազանցապէս արտայայտած էք արդէն ձեր հէքիաթին մէջ» Զ. Ե. ։

 

ՆԱԹԱԼԻ ՇԱՀԱՆ, «Շանթեր Դէպի հո՜ն... Էժտահարին», Ռազմիկ եռօրեայ, Ա. տարի, թ. 45 (Մարտ 29, 1906), էջ

 

ՀՐԱՆԴ, «Իմ պանդուխտներս», Ռ. Զարդարեանին, Արեւելք օրաթերթ, 25-րդ տարի, թ. 6922 (11 Հոկտեմբեր, 1908), էջ

 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԴԱՆԻԷԼ, «Եիկիտ Տօնէլ», Ռ. Զարդարեանին, Ցեղին սիրտը , Կ. Պոլիս, 1909, էջ 235-249։

 

ՕՇԱԿԱՆ ՅԱԿՈԲ, «Տօգսանը (գեղի կեանքէ)», Ռ. Զարդարեանին, Ազատամարտ շաբաթաթերթ, Ա. տարի, թ. 14 (Հոկտ. 11/24 1910), էջ 213-214. թ. 15, էջ 226-228. թ. 16, էջ 245-248։

 

ՄԻՆԱՍ ԼՈՒԹՖԻ, «Gloria Victis Ռ. Զարդարեան», Փիւնիկ, գրական, գեղարուեստական ամսագիր (Պոսթըն), Ա. տարի, 1918, թ. 1, Յունուար, էջ 38։

 

ՄԻՆԱՍ ԼՈՒԹՖԻ, «Ռ. Զարդարեանի Ցայգալոյսին», Անահիտ, Ժ. տարի, թ. 3, 1939, Ապրիլ-Մայիս, էջ 31։ Քերթուած, գրուած Պոսթըն, 1939-ին։ Նոյն քերթուածը լոյս տեսած է նաեւ Հայրենիք ամսագրին մէջ (ԺԹ. տարի, թ. 6, Ապրիլ 1941, էջ 17)։

 

ԵԱՐՃԱՆԵԱՆ ՎԱՀԱՆ, «Անմահներու կարաւան Բ. Ռուբէն Զարդարեան», Շանթ, Դ. տարի, 1919, թ. 8, էջ 94։

 

ՀԱՅԿ ՎԱՀէ. «Ռ. Զարդարեանին», Փիւնիկ ամս., Գ. տարի, թ. 5 (Մայիս, 1920), էջ 1633-1634։ Արտատպուած է Ճակատամարտ օրաթերթէն։

 

ԼՕՐԻՍ, «Աժդահարը» (հայրենի աւանդութիւն), Ռ. Զարդարեանի յիշատակին, Հայկաշէն տարեգիրք, կազմեց՝ Յակոբ Սարգիսեան, Ա. տարի, 1922, Կ. Պոլիս, տպ. Յ. Ասատուրեան որդիք, էջ 244-245։