Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ը. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ


«Կեանք ու հոգի», Ակօս, Ը. գիրք, 1945, էջ 59-79։

«Գրգռականութիւն», նոյն, Թ. գիրք, 1945, էջ 57-79։

«Նախնական անդրադարձութիւն», նոյն, Ժ. գիրք, 1945, էջ 49-73։

«Հատուածական անդրադարձութիւն», նոյն, ԺԱ. գիրք, 1945, էջ 49-69։

«Պատկերաւոր անդրադարձութիւն», նոյն, ԺԲ. գիրք, 1945, էջ 49-69. ԺԳ. գիրք, 1946, էջ 73-93։

«Կենդանական իմացականութիւն», նոյն, ԺԴ. գիրք, 1946, էջ 6577. ԺԵ. գիրք, էջ 74-85. ԺԶ. գիրք, էջ 70-88. ԺԷ. գիրք, 1947, էջ 6578. ԺԸ. գիրք, էջ 83-95. ԺԹ. գիրք, 1947, էջ 65-83։

Այս յօդուածաշարքը 1948-ին լոյս տեսած է որպէս առանձին հատոր։

Հոգեկան կարողութիւններու զարգացումը մինչեւ մարդ։ Հրատ Հայ Ճեմարանի Շրջանաւարտից Միութեան։ Պէյրութ, տպ. Հայ  Ճեմարանի, 1948, 223 էջ։

Այս գործը կը նկատուի որպէս Լ. Շանթի երկերուն Ժ. հատորը, սակայն որպէս այդպիսին չէ թուագրուած։

Հոգեբանութեան Բ. հատորը, որ կը մնայ անտիպ, կը համարուի  Լ. Շանթի երկերուն ԺԱ. հատորը։