Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԱ. ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Լ. ՇԱՆԹԻ ՄԱՍԻՆ (Այբուբենական կարգով)

Ազդակ շաբաթօրեակ, «Վաստակաւոր մշակը», . Շանթի երկերուն հրատարակութեան առիթով), Խմբ., Դ. տարի, թ. 16 (13 Յունիս 1947), էջ

Նոյն, «Համազգայինի հանդէսը նուիրուած Լ. Շանթին», Դ. տարի, թ. 16 (13 Յունիս, 1947), էջ

Նախագահ՝ Գառնիկ Գիւզալեան։ Բանախօսներ՝ Գառնիկ Բանեան եւ Նիկոլ Աղբալեան։

  Նոյն, «Ընկ. Լ. Շանթի առաքելութիւնը», Խմբ., Ե. տարի, թ. 35 (29 Հոկտ., 1948), էջ 1,

Նոյն, «Բարի գալուստ ընկ. Լ. Շանթին», Խմբ., Զ. տարի, թ. 18 (1 Յուլիս, 1949), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ», Ը. տարի, թ. 42 (14 Դեկտ., 1951), էջ

Արտատպուած Յուսաբեր օրաթերթէն։

Նոյն, «Դաշնակցութեան զոյգ կորուստները» . Տէր Մինասեան եւ Լ. Շանթ), Խմբ., Ը. տարի, թ. 41 (7 Դեկտ., 1951), էջ

Ազդակ օրաթերթ, «Ընկ. Լ. Շանթ վերադարձաւ», ԻԳ. տարի, թ. 83 (29 Յունիս, 1949), էջ

Նոյն, «Հայ Ճեմարանի նոր շէնքին պաշտօնական բացումը», ԻԴ. տարի, թ. 61 (30 Մայիս, 1950), էջ 1, 4. թ. 62 (31 Մայիս), էջ 1-2. թ. 63 (1 Յունիս), էջ 2. թ. 64 (3 Յունիս), էջ

Նոյն, «Ընկ. Լ. Շանթ ոչ եւս է», ԻԵ. տարի, թ. 194 (1 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Անոնց գործը թող ըլլայ մեզի ուղեցոյց», ԻԵ. տարի, թ. 195 (2 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Ընկ. Լ. Շանթի մահէն յետոյ» (յուղարկաւորութեան եւ թաղման կարգը), նոյն, էջ

Նոյն, «Ընկ. Լ. Շանթի փառաշուք յուղարկաւորութիւնն ու թաղումը», ԻԵ. տարի, թ. 196 (4 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Մեռելներն ու ողջերը», ԻԵ. տարի, թ. 200 (9 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Ընկ. Լ. Շանթի մահը եւ Հիւս. Ամերիկայի մեր ընկերները», ԻԵ. տարի, թ. 201 (11 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ», 25-ամեակ Ազդակ օրաթ. (1927-1952), Պէյրութ, 1952, էջ 132։

Նոյն, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Ազդարար շաբաթաթերթ, «Առաքեալը վերադարձաւ», Է. տարի, թ. 348 (30 Յունիս, 1949), էջ

  Նոյն, «Փառաշուք ընդունելութիւն Լ. Շանթին», Է. տարի, թ. 348 (30 Յունիս, 1949), էջ

Նոյն, «Ճեմարանի բացման հանդէսը», Ը. տարի, թ. 396 (3 Յունիս, 1950), էջ

Շաբաթ, 27 Մայիս (1950), կ. ե. տեղի ունեցաւ Ճեմարանի պարտէզին մէջ՝ նոր շէնքին պաշտօնական բացումը՝ Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ Ն. Վ. Պշարա էլ-Խուրիի նախագահութեան տակ։ Լ. Շանթ ուղերձով մը բարի գալուստ մաղթեց Ն. Վսեմութեան։

Հանրապետութեան նախագահը ուղերձով մը պատասխանելէ ետք՝ Արժանեաց Ա. կարգի ոսկի շքանշանով պարգեւատրեց բազմավաստակ դաստիարակը։

Նոյն, «Լ. Շանթի մահուան առթիւ արձագանգներ օտար մամուլէն», Ժ. տարի, թ. 475 (7 Դեկտ., 1951), էջ

  Ակօս, «Լ. Շանթի մահուան Զ. տարելիցը», ԺԳ. տարի, թ. 11 (Նոյ., 1957), էջ 95-96։

Ահարոնեան Վարդգէս, «Լ. Շանթը իր մասին» (իր ծննդեան 90-ամեակին առթիւ), Հայրենիք ամսագիր, ԼԸ. տարի, թ. 2 (Փետր., 1960), էջ 1-8. թ. 3 (Մարտ, 1960), էջ 17-22. թ. 4 (Ապրիլ, 1960), էջ 24-34։

  Աղբալեան Ն., «Լ. Շանթ», Ազդակ շաբաթօրեակ, Դ. տարի, թ. 16 (13 Յունիս, 1947), էջ 1, 8. թ. 17 (20 Յունիս), էջ Տես նաեւ Ազդարար շաբաթաթերթ, Ե. տարի, թ. 241 (14 Յունիս 1947), էջ 5,

Վերլուծական դասախօսութիւն, տրուած՝ Համազգայինի կողմէ Լ. Շանթի նուիրուած հանդէսի ընթացքին։

Նոյն, «Լ. Շանթի ստեղծագործութեան մասին», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 194-199։

Աճէմեան Տիրան, «Կամուրջը» (ծաղրանկար Լ. Շանթի), Ակօս, Զ. տարի, թ. 1 (1949), էջ

Նոյն, «Ն. Աղբալեան եւ Լ. Շանթ» (հիւմօրիստիք շարժ), Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 256։

Նոյն, «Նորէն միասին» (հիւմօրիստիք շարժ), նոյն, թ. 5 (1952), էջ 107։

Այնթապլեան Բիւզանդ, «Լ. Շանթին հետ», Ազդարար, Է. տարի, թ. 362 (6 Հոկտ., 1949), էջ 6-7։

Արշակունի Ա. (Արշակ Յովհաննէսեան), «Լ. Շանթի հիւանդութիւնն ու մահը», Հայրենիք ամսագիր, ԼԱ. տարի, թ. 2 (Փետր. 1953), էջ 27-31։

  Արտակ աբեղայ (Մանուկեան), «Լ. Շանթ», Հասկ, Ի. տարի, թ. 11 (Նոյ., 1951), էջ 359։

Բ. Ա., «Լ. Շանթի գեղարուեստական գործերը», Հայրենիք ամսագիր, ԻԶ. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1948), էջ 110-112։

Բալուեան Հրանդ, «Շանթի գրականութեան հանգրուանները», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6660 (13 Յունուար, 1952), էջ

Բանեան Գառնիկ, «Լ. Շանթ» (կեանքը), Ազդարար, Ե. տարի, թ. 242 (21 Յունիս, 1947), էջ 5. թ. 244 (5 Յուլիս, 1947), էջ Տես նաեւ Ակօս, Ի. գիրք, 1947, էջ 116-125։

Նոյն, «Լ. Շանթ» (կենսագրական ուրուագծեր), Ազդակ օրաթ., ԻԵ. տարի, թ. 195 (2 Դեկտ., 1951), էջ 2. թ. 196 (4 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ», Հայրենիք ամսագիր, Լ. տարի, թ. 1 (Յունուար, 1952), էջ 23-32։

Նոյն, «Դամբանական Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 238-239։

  Նոյն, «The late Levon Chant», The Armenian Review, թ. 17 (1952)։

Նոյն, «Լ. Շանթ՝ գրագէտ-մանկավարժը», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Բիւզանդ, տիկին Էլլէն, «Կին տիպարներ Լ. Շանթի գրականութեան մէջ», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6736 (11 Ապրիլ, 1952), էջ 2-3։

Գ., «Լ. Շանթի վերջին օրերը», Ազդարար, Ժ. տարի, թ. 475 (7 Դեկտ., 1951), էջ 2-3։

Գաբրիէլեան Հենրիկ, Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմութիւն, հատոր Դ. (Երեւան, Հայաստան, 1965), էջ 126-127, 169-170։

Գալիկեան Հ., «Լ. Շանթ», Արեւելք օրաթերթ, (Հալէպ), թ. 158159 (1951)։

Նոյն, «Լ. Շանթի վերջին օրերը», նոյն, թ. 160 (1951)։

Գավէզ Բաբգէն, «Լ. Շանթ եւ Ռուբէն», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6711 (13 Մարտ, 1952), էջ

Գեղարդ Յ. (Յարութիւն Գազանճեան), «Լ. Շանթ» (կենսագրական գիծեր), Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 6-16։

Նոյն, «Մեր Կայսրը՝ Լ. Շանթ», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Գէորգեան Կարօ, «Լ. Շանթ» Համազգայինի տարեգիրք, 1952 (Պէյրութ, տպ. Համազգային Ընկ. եան), էջ 218-221։

Նոյն, «Երբեմն էի լոյս», Յուսաբեր, ԼԷ. տարի, թ. 243 (19 Յունուար, 1952), էջ

Գէորգեան Վարդան, «Լ. Շանթ», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Գիւզալեան Գառնիկ, «Ազգութեան գաղափարը Լ. Շանթի երկերում», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 93-121. թ. 5 (1952), էջ 82-97։

Նոյն, «Դամբանական Լ. Շանթի», նոյն, էջ 239-241։

  Նոյն, «Լ. Շանթի յոբելեանը, 1939-ին», Ակօս, Ը. տարի, թ. 4 (1952), էջ 82-90։

Նոյն, «Հայոց պատմութեան վարիչ դասերը ըստ Լ. Շանթի»,

Ակօս, ԺԱ. տարի, թ. 5-7 (Մայիս-Յուլիս, 1955), էջ 65-87. թ. 8-10 (Օգ. -Սեպտ. ), էջ 96-114. թ. 11-12 (Նոյ. -Դեկտեմբեր, 1955), էջ 79-91.

ԺԲ. տարի, թ. 1 (Յունուար, 1956), էջ 58-66. թ. 2 (Փետր. ), էջ 47-53։

Գ. Յ., «Ընկ. Լ. Շանթ վերադարձաւ», Ազդակ օրաթ., ԻԳ. տարի, թ. 84 (30 Յունիս, 1951), էջ

Դամբանականներ ընկ. Լ. Շանթի դագաղին վրայ.

«Գասպար Իփէկեանի դամբանականը», Ազդակ օրաթ., ԻԵ. տարի, թ. 198 (6 Դեկտ., 1951), էջ

Ղազար Չարըգի, Յ. Տէր Յովհաննէսեանի, Կոպեռնիկ Թանտրճեանի դամբանականները, նոյն, թ. 200 (9 Դեկտ., 1951), էջ

Եղիայեան Բիւզանդ, «Հայոց թատերական գրականութիւնը», դասախօսութիւն տրուած հայ թատրոնի 100-ամեակին առիթով՝

Պէյրութի Հայկազեան Գոլէճի մէջ (12 Դեկտ., 1961)։

Մասն Զ. 3-րդ հատուածը (էջ 21-23 կը վերաբերի Լ. Շանթի։

Անտիպ։ Ձեռագիրը կը գտնուի դասախօսին քով։

Նոյն, «Արդի հայ գրականութիւն» (մեքենագիր)։ Հատոր Բ. ։ Պէյրութ, Հայկազեան Գոլէճ, 1963-1964, էջ 750-758։

Երկաթ Արսէն, «Լ. Շանթ» (չափածոյ), Յուսաբեր, ԼԷ. տարի, թ. 215 (15 Դեկտ., 1951), էջ

Արտատպած են Ազդակ շաբաթաթերթ . տարի, թ. 45, 4 Յունուար, 1952), էջ 2. եւ Ակօս, . տարի, թ. 2-3, 1952), էջ 91-92։

Զանգի Արտհուր «Լ. Շանթին», Հայրենիք ամսագիր, Լ. տարի, թ. 2 (Փետր., 1952), էջ 13։

Զարդարեան Ռուբէն, «Կենսագր. նոթ Շանթի մասին», Մեղրագետ (դասագիրք), Զ. տարի, (Պոլիս, 1914)։

Զէյթլեան Սոնա, «Կինը՝ Լ. Շանթի թատրերգութեանց մէջ», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ 4-5։

Թանտրճեան Կ., «Դամբանական Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 247-248։

Թաշեան Բենիամին, «Անդրադարձումներ թատրոնի եւ թատերական արուեստի մասին», Գալուստեան վարժարանի Շրջանաւարտից Միութեան տարեգիրք, 1936 (Գահիրէ), էջ 180-184։

Նոյն, «Լ. Շանթ», Հայկարան (դասագիրք), Է. եւ Ը. տարի (Գահիրէ)։

Նոյն, «Լ. Շանթ», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Թէոդիկ, «Սեղբոսեան Լեւոն (Շանթ)», Ամէնուն տարեցոյցը, Ե. տարի, 1911։ Կ. Պոլիս, տպ. Վ. եւ Հ. Տէր Ներսէսեան, էջ 284։

Թէօլէօլեան Մինաս, «Լ. Շանթ», Դար մը գրականութիւն, Ա. հատոր (Գահիրէ, տպ. Յուսաբեր, 1955), էջ 534-556։

Թիւթիւնճեան Խոսրով, «Լ. Շանթ», (ծննդեան 100-ամեակին առիթով), Նայիրի (շաբաթաթերթ), 17-րդ տարի, թ. 27 (14 Դեկտ., 1969), էջ 2-3։ Շարունակելի յօդուածաշարք։

Թոփչեան Էդուարդ, «Առաջաբան», Լ. Շանթ Ընտիր երկեր

(Երեւան, Հայաստան հրատարակչութիւն, 1968, էջ III-XXXII.

Թօփուզեան Օննիկ, «Լ. Շանթի աշխարհահայեացքը», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 86-90։

Ժամկոչեան Յակոբ, «Լ. Շանթ եւ Ն. Աղբալեան», Ակօս, Ժ. տարի, թ. 11-12 (Նոյ. -Դեկտ., 1954), էջ 28-34։

Ինճիկեան Արամ, Յովհաննէս Թումանեան, (Երեւան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, 1969), էջ 346, 410, 412-413, 484, 520։

Ինճիկեան, Արամ Մ. եւ Յակոբեան Պ. Յ., Թումանեանը ժամանակակիցների յուշերում (Երեւան, Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, 1969), էջ 24-25, 31-33, 60, 123, 234, 340, 347, 405-406, 469-472, 478-479, 483, 531-532, 853-854, 893։

Իշխան Մուշեղ, «Լ. Շանթ՝ մանկավարժ», Ազդարար շաբաթաթերթ, Ժ. տարի, թ. 482 (25 Յունուար, 1952), էջ 4, 15։

Արտատպած է Ակօս ամս. ը, . տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 73-83։

Նոյն, «Դամբանական Լ. Շանթի», նոյն, թ. 2-3 (1952), էջ 242-243։

Նոյն, «Լ. Շանթ–մարդը եւ մանկավարժը», Երեք մեծ հայեր (Պէյրութ, տպ. Էտվան, 1952), էջ 69-98։

Նոյն, «Առաջին ընթրիքը», Ակօս, Ժ. տարի, թ. 11-12 (Նոյ. -Դեկտ., 1954), էջ 40-44։

Նոյն, «Լ. Շանթ», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ», ԿԱՅՍՐի բեմադրութեան յայտագիր (Պէյրութ, Նոյ., 1969), էջ

Իւլիւպէեան Կ., «Լ. Շանթի գեղարուեստական երկերուն մասին», Ակօս, Ը. տարի, թ. 4 (1952), էջ 51-70։

Իփէկեան Գասպար, «Դամբանական Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 24։

  Նոյն, «Լ. Շանթ՝ գրագէտ», Ազդարար շաբաթ., Ժ. տարի, թ. 482 (25 Յունուար, 1952), էջ 3, 14. թ. 483 (1 Փետր. ), էջ 11։

Խօսուած է Լ. Շանթի մահուան քառասունքին հանդիսութեան առիթով։

  Նոյն, «Շանթի գրական վաստակը», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 39-63։

  Իփէկեան Հուրի, «Կեանքը մերն է», Յառաջ, ԻԸ. տարի, Թ. 6660 (13 Յունուար, 1952), էջ

Նոյն, «Բանաստեղծի գերեզմանին Շանթին», (չափածոյ), Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 36-38։

Նոյն, «Եսի հարցը», Եսի մարդը-ի բեմադրութեան յայտագիր (Պէյրութ, 1965), էջ

  «Իփէկեան Հուրի՝ Շանթի մասին», Ջահակիր, ԺԶ. տարի, թ. 2 (Յունիս, 1966), էջ 97-99։

«Լ. Շանթի եւ Ն. Աղբալեանի շիրիմին նախագիծը», գործ՝ ճարտարապետ Փասքալ Փապուճեանի, Համազգայինի Ն. Փալանճեան

Ճեմարանի Քսանհինգամեակ (1929-1954), Պէյրութ, տպ. Համազգ. Ընկերութեան, 1954, էջ 251։

Խաժակ, «Զրոյց պր. Ս. Վրացեանի եւ Լ. Շանթի մասին», Ջահակիր, ԺԶ. տարի, թ. 2 (Յունիս, 1966), էջ 6-8։

Խաթանասեան Երուանդ, «Յեղափոխական Շանթը», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Խանէտանեան Արշաւիր, «Լ. Շանթ» (իրաւ դաստիարակ մը), Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6678 (3 Փետր., 1952), էջ 2. թ. 6679 (5 Փետր., 1952), էջ 2-3։

Կիլիկեցի, տոքթ. Յ., «Լ. Շանթի անմոռաց յիշատակին», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6660 (13 Յունուար, 1952), էջ 2-3։

Համաստեղ, «Լ. Շանթ Ամերիկայի մէջ», Ազդակ շաբաթ., Ե. տարի, թ. 41 (10 Դեկտ., 1948), էջ 2,

  Կռանեան Բիւզանդ, «Ուսուցիչս», Յուսաբեր, ԼԷ. տարի, թ. 243 (19 Յունուար, 1952), էջ

Հայրենիք ամսագիր, «Ընկ. Լ. Շանթ», ԻԹ. տարի, թ. 12 (Դեկտ., 1952), էջ 112։

Արտատպած է Ազդակ օրաթերթը, թ. 206 (18 Դեկտ., 1951), էջ

Ճանաշեան, Հայր Մեսրոպ վրդ., Պատմութիւն արդի հայ գրականութեան։ Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1953, էջ 409, 551, 587-589։

Հասկ, «Լ. Շանթի յուղարկաւորութիւնը», Ի. տարի, թ. 11 (Նոյ., 1951), էջ 360։

Հրանդ (Մելքոն Կիւրճեան), «Ճեմարանի ուսանողները», Հայրենիք օրաթ., 22-րդ տարի, թ. 99 (28 Դեկտ., 1891), էջ

Միսաքեան Արփիկ, «Ընկ. Լ. Շանթ մեռած չէր տակաւին», Յառաջ, ԻԷ. տարի, թ. 6632 (9 Դեկտ., 1951), էջ

Միսաքեան Շաւարշ, «Լ. Շանթ», Ազդակ օրաթ., ԽԳ. տարի, թ. 220, (20 Նոյ., 1969), էջ 10։

  Մխիթարեան Գուրգէն, «Լ. Շանթ», Քառորդ դար գրականութիւն, (Գահիրէ, տպ. Յուսաբեր, 1946), էջ 186-213։

Նոյն, «Ոգեկոչում Լ. Շանթի կեանքին ու գործին», Ամէնուն տարեգիրքը, խմբ. ՝ Կարօ Գէորգեան, Ա. տարի (Պէյրութ, 1954), էջ 32-33։

Մուսասիրցի, «Լ. Շանթի առաքելութիւնը», Ազդակ շաբաթաթերթ, Զ. տարի, թ. 18 (1 Յուլիս, 1949), էջ

Արտատպուած Հայրենիք օրաթերթէն։

Մուրճ, «Շանթի՝ Գերմանիա ուղեւորութեան մասին տեղեկութիւն», Թ. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1897), էջ 548։

Յառաջ (Շաւարշ Միսաքեան), «Լ. Շանթ», ԻԷ. տարի, թ. 6629 (6 Դեկտ., 1951), էջ

Յովհաննէսեան Արշակ, «Դամբանական Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 245-246։

Յուսաբեր, «Լ. Շանթ», ԼԷ. տարի, թ. 203 (1 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Պարտքս կատարեցի» ԼԷ. տարի, թ. 243 (19 Յունուար, 1952), էջ

Նոյն, «Սգահանդէս Ռուբէնի եւ Շանթի մասին Փարիզի մէջ», ԼԷ. տարի, թ. 245 (22 Յունուար, 1952), էջ 1-2։

Նարդունի Շաւարշ, «Ռուբէնի եւ Լեւոն Շանթի յիշատակին», Յառաջ, թ. 6666 (20 Յունուար, 1952), էջ

Նարդունի այս գրութիւնը լոյս ընծայած է նաեւ իր Լուսեղէն շիրիմներ գիրքին մէջ (Փարիզ, տպ. Յառաջ, 1960), էջ 21-26։

  Նոյն, «Լ. Շանթ», Անդաստան գրականութեան եւ արուեստի, թ. 1 (Փարիզ, 1952), էջ 109-110։

Նուրեան Աշոտ, «Լ. Շանթի երկերուն ամբողջական հրատարակութեան առիթով», Ազդարար շաբաթ., Ե. տարի, թ. 216 (21 Դեկտ., 1946), էջ

Շ. (Շաւարշ Միսաքեան), «Մինչեւ վերջին շունչը», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6660 (13 Յունուար, 1952), էջ

Շահինեան Գրիգոր, «Տպաւորութիւններ Լ. Շանթէն», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 208-222։

Նոյն, «Լ. Շանթ մանկավարժ-հոգեբան», նոյն, էջ 71-81։

Նոյն, «Ճեմարանէն ներս», Ակօս, Ժ. տարի, թ. 11-12, (Նոյ. Դեկտ., 1954), էջ 45-57։

Նոյն, «Լ. Շանթը իր մասին», (գրախօսական), Այգ օրաթ., (23 Յուլիս, 1960)։

Նոյն, «Բեմական արուեստի ըմբռնումը Լ. Շանթի թատերակներուն մէջ», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

«Շանթի կիսանդրին՝ գործ երիտասարդ արձանագործ Զաւէն Խտըշեանի», Նայիրի ամսագիր, Զ. տարի, թ. 9-10, (Սեպտ. -Հոկտ., 1951), էջ 511։

Շաքէ (Տէր Մելքոնեան), «Լ. Շանթը ինչպէս որ էր», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6672 (28 Յունուար, 1952), էջ 2. թ. 6673 (29 Յունուար), էջ

Շիրինեան Պարգեւ, «Լ. Շանթի վերջին աշխատութեան օրագիրը», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 223-233։

Շողիկ, «Զրոյց Մ. Իշխանի հետ Լ. Շանթ մանկավարժը», Ջահակիր, ԺԶ. տարի, թ. 2 (Յունիս, 1966), էջ 9-12։

Շուշանեան Վազգէն, «Լ. Շանթ», Նաւասարդ (Պուքրէշ), նոր շրջան, Բ. տարի, ԺԱ. պրակ (1925), էջ 311։

«Ուրուագիծ կենսագրութեան», ԿԱՅՍՐի բեմադրութեան յայտագիր (Պէյրութ, Նոյ., 1969), էջ

Չարըգ Ղազար, «Դամբանական Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 246։

Չօպանեան Արշակ, «Լ. Շանթ», Հայաստանի կոչնակ, ԾԲ. տարի, թ. 2 (Յունուար 12, 1952), էջ 54։

Պալեան Սեպուհ, «Լ. Շանթ», Ջահակիր, ԺԶ. տարի, թ. 2 (Յունիս, 1966), էջ 1-5։

Նոյն, «Լ. Շանթ թատերագիրը», նոյն, էջ 18-23։

Պարսամեան Մկրտ., «Մարդը եւ արուեստագէտը Լ. Շանթի մէջ», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6665 (19 Յունուար, 1952), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ» (դասախօսութիւն), նոյն, թ. 6676 (1 Փետր., 1952), էջ 2-3։

Պետուշ Կ., «Ռուբէն Լ. Շանթ», նոյն, թ. 6659 (12 Յունուար, 1952), էջ

Պետրոսեան Լեւոն Տ., «Լ. Շանթ վիպագիրը», Ջահակիր, ԺԶ. տարի, թ. 2 (Յունիս, 1966), էջ 13-17։

  Պզտիկեան Գրիգոր, «Լ. Շանթ», Ջահակիր, ԺԲ. տարի, թ. 3 (Յունիս, 1962), էջ 93։

Պէրպէրեան Նազարէթ, «Լ. Շանթի ընկերային աշխարհահայեացքը», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Պօյաճեան Եդուարդ, «Լ. Շանթ», Դէմքեր . հատոր), Պէյրութ, տպ. Ատլաս, 1966, էջ 182-190։

  Ջահակիր, «Ծաղկեպսակ՝ Լ. Շանթի շիրիմին», Դ. տարի, թ. 1 (Դեկտ., 1953), էջ 39։

Նոյն, «Լ. Շանթի մահուան Գ. տարելիցը», Ե. տարի, թ. 1 (Դեկտ., 1954), էջ 51։

Նոյն, «Ոգեկոչում» . Շանթի եւ Ն. Աղբալեանի), նոյն, ԺԳ. տարի, թ. 1, (Յունուար, 1963), էջ 69։

Սահակեան Արամ, «Այցելութիւն մը Լ. Շանթին», Ազդակ շաբաթ., Ը. տարի, թ. 49 (1 Փետր., 1952), էջ

Սասունի Կարօ, «Երիտասարդ Լ. Շանթը» . Շանթի երկերու առաջին հատորը), Ազդակ շաբաթ., Գ. տարի, թ. 16 (14 Յունիս, 1946), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ», Պատմութիւն արեւմտահայ արդի գրականութեան (Հրատ. Համազգ. Ընկ. եան), Պէյրութ, տպ. Համազգ. Ընկ. եան, 1951, էջ 203-211։

Նոյն, «Լ. Շանթ», Յուսաբեր, ԼԷ. տարի, թ. 203 (1 Դեկտ., 1951), էջ

Նոյն, «Լ. Շանթ», Ազդարար շաբաթ., Ժ. տարի, թ. 475 (7 Դեկտ., 1951), էջ

  Նոյն, «Լ. Շանթ որպէս բանաստեղծ», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 64-71։

Նոյն, «Լ. Շանթ», Համազգայինի եւ Նշան Փալանճեան ճեմարանի քսանհինգամեակ (1929-1954), Պէյրութ, տպ. Համազգ. Ընկ. եան, 1954, էջ 49-54։

Սարգիսեան Ժորժ, «Ի՞նչ էր Լ. Շանթը մեզի համար», Հին աստուածներու բեմադրութեան յայտագիր (Պէյրութ, Մարտ, 1952), էջ 1-3։

Նոյն, «Մեր Շանթը», Կայսրի բեմադրութեան յայտագիր (Պէյրութ, Նոյ., 1969), էջ

Սարգիսեան Խ., «Մարդու որոնում», . Շանթի կերպարների եւ մտածողութեան հետքերով» Գրական թերթ (Երեւան), 36-րդ տարի, թ. 40 (4 Հոկտ., 1968), էջ 3-4։

Սեզա (Սիրան Զարիֆեան), «Լ. Շանթ», Երիտասարդ հայուհի, Դ. տարի, թ. 13-14 (31 Դեկտ., 1951), էջ 1-7։

Սեւան, Շահան, «Շանթի եւ Ռուբէնի յիշատակին», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6698 (27 Փետր., 1952), էջ

Վ. Տ., «Լ. Շանթի մահուան տարելիցը», Ազդարար, Ժ. տարի, թ. 527 (5 Դեկտ., 1952), էջ

Կը պարունակէ նաեւ Մ. Իշխանի եւ Միհրան Հերարտեանի յաւուր պատշաճի խօսքերը։

Վահէ-Վահեան, «Լ. Շանթ», Անի (ամսագիր գրականութեան եւ արուեստի, Պէյրութ), Ե. տարի, թ. 1 (Յունուար, 1952), էջ 51։

Վաչեանց Աստուածատուր, «Լ. Շանթ եւ Բագուի Վշտապատումը», Յուսաբեր, ԼԷ. տարի, թ. 244 (21 Յունուար, 1952), էջ

Վրացեան Սիմոն, «Շանթ՝ հանրային դէմք», Ազդարար շաբաթ., Ժ. տարի, թ. 482 (25 Յունուար, 1952), էջ 2, 14։

Խօսուած Լ. Շանթի մահուան քառասունքին առիթով կազմակերպուած յիշատակի հանդէսին (Կիրակի, 20 Յունուար, 1952, Պէյրութ)։

  Նոյն, «Շանթի հետ թռուցիկ յուշեր», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 17-35։

Նոյն, «Լ. Շանթ», Անձինք նուիրեալք, Պէյրութ, տպ. Համազգային, 1969, էջ 146-167։

Տայք, Կ. Վ., «Լ. Շանթի գեղարուեստական երկերը», Վէմ, Գ. տարի, թ. 1 (Յունուար-Ապրիլ, 1935), էջ 27-34. թ. 2 (Մայիս-Յունիս), էջ 15-26։

Տարօնեան Եդուարդ, «Շանթ եւ Ռուբէն», Ազդարար շաբաթաթերթ, Ժ. տարի, թ. 475 (7 Դեկտ., 1951), էջ 1,

Նոյն, «Շանթը՝ շղթայուած», Յառաջ, ԻԷ. տարի, թ. 6639 (18 Դեկտ., 1951), էջ

Լոյս տեսած է նաեւ Ազդարարի, . տարի, թ. 481, 18 Յունուար,

1952), էջ 1, 4 եւ Ակօսի մէջ . տարի, թ. 2-3 1952), էջ 203-208։

Նոյն, «Դամբան. Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 243-245։

Նոյն, «Շանթի գերեզմանին մօտ», Նայիրի ամսագիր, Զ. տարի, թ. 9-10 (Սեպտ. -Հոկտեմբեր, 1951), էջ 512-514։

Տէր Յովհաննէսեան Յ., «Դամբան. Լ. Շանթի», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 247։

Տէրտէրեան Համբարձում, «Լ. Շանթ եւ Մոսկուայի բանակցութիւնները», Ազդակ շաբաթօրեակ, Թ. տարի, թ. 12 (16 Մայիս, 1952), էջ

Նոյն, «Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Խորհրդ. Ռուսաստանի բանակցութիւնները Լ. Շանթի պատուիրակութիւնը», Հայրենիք ամսագիր, ԼԲ. տարի, թ. 1 (Յունուար, 1954), էջ 1-14. թ. 2 (Փետր. ), էջ 14-26. թ. 5 (Մայիս, 1954), էջ 1-15։

  Terterian Hampardzoum, «The Levon Chant Mission to Moscow», The Armenian Review, Vol. 8, No. 2 (June, 1955), pp. 3-22. No 3 (Sept., 1955).

Փափազեան Բաբգէն, «Ճեմարանի մէջ տիրող ոգին եւ գաղափարական մթնոլորտը», Ակօս, Ժ. տարի, թ. 11-12 (Նոյ. -Դեկտ., 1954), էջ 33-39։

Նոյն, «Մարդը՝ զրահին ետին», Ազդակ օրաթերթ, ԽԳ. տարի, թ. 220 (20 Նոյ., 1969), էջ

Փափազեան Վահան, «Բացման խօսք», . Շանթի մահուան քառասունքին առիթով կազմակերպուած յիշատակի հանդէսին), Ազդարար շաբաթաթերթ, Ժ. տարի, թ. 482 (25 Յունուար, 1952), էջ

Փափազեան Վրթ., «Պատմութիւն հայոց գրականութեան», Բ. տպագր., Պոլիս, 1947, էջ 381-388։

  Փոլատեան Կարապետ, «Լ. Շանթ», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6720 (23 Մարտ, 1952), էջ 2. թ. 6721 (25 Մարտ), էջ

Օշական Յակոբ, «Լ. Շանթ», Հայ գրականութիւն (Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1942), էջ 541-544։

Նոյն, Գրականութեան պատմութիւն (մեքենագիր), Բ. հատոր, էջ 202-205։

Օրինակ մը կայ Արտաշէս Տէր Գէորգեանի քով։

Նոյն, «Սեղբոսեանի պարագան», Զուգակշիռ արեւմտահայ եւ արեւելահայ գրականութեան թատրոնը։ Ազդարար շաբաթաթերթ, Ժ. տարի, թ. 509 (1 Օգոստ., 1952), էջ 10։

Օշական Վահէ, «Լ. Շանթ իբրեւ գաղափար», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6660 (13 Յունուար, 1952), էջ

  Օ., Ն., «Լ. Շանթի երկերուն Դ. հատորը», Ակօս, Զ. տարի, թ. 4 (Դեկտ. -Յունուար, 1949-1950), էջ 123-124։

Ֆրունճեան Աննիցա, «Դրուագ մը Լ. Շանթի կեանքէն», Յառաջ, ԻԸ. տարի, թ. 6695 (23 Փետրուար, 1952), էջ