Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

«Վարուժանի մասին», Գրական ասուլիսներ Գ. Դ. Վարուժանի “Հեթանոս երգեր”ը (Պոլիս, տպագր. Օ. Արզուման, 1913, էջ 48։

 

Մերուժան Պարսամեան, Շանթ, Դ. տարի, թ. 6 (21 Դեկտեմբեր 1918), էջ 64։

 

Գաբրիէլ Լազեան, Յեղափոխական դէմքեր (Գահիրէ, տպ. Նուպար, 1945), էջ 248-249։

 

Դերենիկ Ճիզմէճեան, Դ. Վարուժան (Գահիրէ, տպ. «Յուսափեր», 1955), էջ 266-267։ «Մատենագիտութիւն» խորագիրին տակ արտատպած է Գ. Լազեանի պատրաստածը, քանի մը յաւելումներով։

 

Arménag Salmaslian, Bibliographie de l’Arménie [Հայկական մատենագիտութիւն], Եր., 1969, էջ 306, 403։

 

«Varoujan Daniel», The Armenian Literature in Foreign Languages [Հայ գրականութիւնը օտար լեզուներով], compiled by A. Nazigian, Ts. Khatcharian, A. Tsitsinian (Yerevan, 1971), pp. 260265։ Այս գործին մեր նուիրած գրախօսականը տեսնել Հասկ հայագիտական տարեգիրք, նոր շրջան, Ա. տարի (1980), էջ 315-353. իսկ Դ. Վարուժանի մեր յաւելումները՝ էջ 348-349։

 

Ալբերտ Շարուրեանի գործն ալ կը նշենք այս բաժինին մէջ (տես մենագրութիւններ ենթաբաժինը)։ Շարուրեանի գործը նոր ձեւի մատենագիտութիւն մըն է, կենսա-մատենագիտութիւն։

 

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, «Մատենագիտութիւն», Դ. Վարուժանի 100-ամեակի հանդիսութիւն (Պէյրութ, 1985), էջ 37-39։