Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Մուտք

Ա. Ի՞նչ է համայնագիտարան մը

Բ. Հ. Յ. Դ. մամուլ

Գ. Դաշնակցական կարկառուն դէմքեր

Դ. Հ. Յ. Դաշնակցութիւն, միութիւններ եւ հաստատութիւններ

Ե. Հ. Յ. Դաշնակցութեան հետ կապուած հարցեր

Եզրակացութիւն

*****************

Այս քննական գրախօսականը լոյս տեսած է Ազդակ Բացառիկի 1 Յունուար 1990ի համարին մէջ, թիւ 248 (17502), էջ 80-87։