Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ՔՆԱՐԱԿԱՆ

1. ԼԵՌԱՆ ԱՂՋԻԿԸ, 1892.

Լոյս տեսած է առաջին անգամ Թիֆլիսի Տարազ շաբաթաթերթին մէջ։

Լեռան աղջիկը։ Հրատ. ընկեր. Ստեփանոս Լիսիցեան եւ ընկ. ։

Հայ բանաստեղծներ, թ. Թիֆլիս, տպ. Հերմէս, 1904, 32 էջ։

1892 Փետր.

Լ. Շանթի երկերը, Ա. հատոր, էջ 135-164։

Լ. Շանթ, Ընտիր երկեր (Երեւան), էջ 1-34։

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

Լեռան աղջիկը։ Գրախօս՝ Վահան թէքէեան։ Շիրակ, Ա. տարի, թ.

4 (Ապրիլ, 1905), էջ 305-306։

2. ԵՐԳԵՐ (բանաստեղծութիւններ), 1892-1897

«Ա՜խ տուէք ինձ», Հայրենիք օրաթերթ, ԻԲ. տարի, թ. 64 (21 Հոկտ., 1891), էջ 1891, Հոկտ. 11 «Մրտոյի թոռը», նոյն, թ. 69 (26 Հոկտ., 1891), էջ 13 Օգոստ., 1891 «Ձկնորս աղջիկը» (վիպերգ), նոյն, թ. 87 (16 Նոյ., 1891), էջ «Վերջին վայրկեանը» (նուէր Օ... իս), նոյն, թ. 97 (29 Նոյեմբեր, 1891), էջ 17 Նոյ., 1891 «Բաց լուսամուտը», Հայրենիք օրաթերթ, ԻԳ. տարի, թ. 173 (8 Յուլիս, 1892), էջ «Ինչո՞ւ», նոյն, թ. 212 (16 Օգոստ., 1892), էջ «Կեանքս», նոյն, թ. 249 (22 Սեպտ., 1892), էջ «Ալբոմս», նոյն, թ. 289 (1 Նոյ., 1892), էջ Գրուած է 29 Սեպտ. 1892-ին։ «Փոթորիկը», նոյն, թ. 296 (8 Նոյ., 1892), էջ «Գիշերապահը», նոյն, թ. 303 (15 Նոյ., 1892), էջ «Ժայռեր», Աղբիւր, Ժ. տարի, թ. 11 (Նոյեմբեր, 1892), էջ 396։ «Ես պատրանքը սիրեցի», Մուրճ, Զ. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1894), էջ 525-526։ 13 Մարտ, 1893, Պոլիս։ «Մակոյկը», նոյն, թ. 6 (Յունիս, 1894), էջ 844։ 10 Օգոստ., 1892, Պոլիս։ «Տենչանք», նոյն, թ. 9 (Սեպտ., 1894), էջ 1208-1210։ «Չէ՛, կը յիշեմ քեզ», նոյն, թ. 10 (Հոկտ., 1894), էջ 1380-1381։ 28 Դեկտ., 1892, Պոլիս «Դուն կ՚աղօթէիր», նոյն, Է. տարի, թ. 2 (Փետր. 1895), էջ 249։ 15 Յունուար, 1893, Պոլիս։ «Երնէ՜կ», նոյն, թ. 3-4 (Մարտ-Ապրիլ 1895), էջ 420-421։ «Երգ», նոյն, թ. 5 (Մայիս, 1895), էջ 620։ 12 Օգոստ., 1892, Պոլիս։ «Սիմֆոնի» (Աղջկան մը), նոյն, էջ 621։ 24 Նոյ., 1893, Լայբցիկ «Զգո՜յշ», նոյն, թ. 6 (Յունիս, 1895), էջ 770-771։ 27 Դեկտ., 1892, Պոլիս «Կամուրջը», նոյն, Ը. տարի, թ. 2 (Փետր., 1896), էջ 243։ 11 Դեկտ., 1893, Լայբցիկ   Լոյս տեսած է նաեւ Արամ Անտոնեանի խմբագրած Լոյս ին մէջ։ (նոր շրջան, թ. 1 (1 Յունուար, 1908), էջ 73։ Նաեւ Շանթ ի մէջ, թ. 38 (7 Ապրիլ, 1913), էջ 218։ «Բա՜րձր», Մուրճ, Ը. տարի, թ. 2 (Փետր., 1896), էջ 244։ 2 Դեկտ., 1891, Պոլիս «Դրացուհիս», նոյն, թ. 3-4 (Մարտ-Ապրիլ, 1896), էջ 423։ 11 Հոկտ., 1891, Պոլիս «Հողմաղացը», նոյն, էջ 424։ Փետր. 1894, Լայբցիկ «Թաթիկներուդ մէջ», նոյն, թ. 7-8 (Յուլիս-Օգոստոս, 1896), էջ 950։ Դեկտ., 1893, Լայբցիկ «Լո՜ւռ», նոյն, էջ 951։ Օգոստ., 1893, Ռոդոստօ «Անտառին երգը», նոյն, Թ. տարի, թ. 1 (Յունուար, 1897), էջ 13-14։ Մայիս, 1894։ Լայբցիկ «Մահիկը», նոյն, էջ 15։ Օգոստոս, 1893, Ռոդոստօ «Վէճ», նոյն, էջ 16։ Փետր., 1894, Լայբցիկ «Փիլիսոփաներ», նոյն, թ. 2-3 (Փետր. -Մարտ, 1897), էջ 252։ Փետր., 1894, Լայբցիկ «Կեա՛նք, տո՛ւր ինծի», նոյն, էջ 253-254։ Հոկտ., 1891, Պոլիս «Սերենադ մը», նոյն, էջ 255։ Ապրիլ, 1894, Լայբցիկ «Սրինգը, նոյն, էջ 256։ Օգոստ., 1893, Ռոդոստօ «Գրիչը», նոյն, Թ. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1897), էջ 445։ Սեպտ., 1893, Պոլիս «Աստղիկը», նոյն, էջ 446։ Ապրիլ, 1894, Լայբցիկ «Անցաւ», նոյն, էջ 447։ Նոյ., 1893, Լայբցիկ «Արձանը», նոյն, թ. 5 (Մայիս, 1897), էջ 576։ Փետր., 1894, Լայբցիկ* * *, նոյն, էջ 577-578։ Նոյ., 1891, Պոլիս «Ֆանթազի», նոյն, թ. 6 (Յունիս, 1897), էջ 802։ Սեպտ., 1893, Պոլիս «Տո՛ւր նայուածքդ», նոյն, էջ 803։ «Պատկերներ», Ծաղիկ, ԺԸ. տարի, թ. 18 (1 Յունիս, 1905), էջ 256 Լոյս տեսած է նաեւ Շանթի մէջ, թ. 38 (1 Ապրիլ, 1913), էջ 218։ «Հայրենի լեռներ», Փունջ (երկշաբաթաթերթ, Աղեքսանդրիա), պրակ 255 (1935), էջ 221։ «Մեր բակը», Ակօս, Ը. տարի, թ. 2-3 (1952), էջ 72։ «Սարը սարին», նոյն, էջ 84։

Երգեր։ Հրատ. Ընկեր. Ստ. Լիսիցեան եւ Ընկ. ։ Հայ բանաստեղծներ, թ. Թիֆլիս, տպ. Հերմէս, 1904 ՞։

Լ. Շանթի երկերը, Ա. հատոր, էջ 339-366։

Լ. Շանթ՝ իր վերոյիշեալ չափածոյ գործերէն շատ քիչ մաս մը վերհրատարակած է իր ամբողջական գործերուն մէջ։

Վերոյիշեալ քերթուածներէն եօթը հատը արտատպուած է Լ. Շանթի նուիրուած Ակօս ի բացառիկին մէջ . տարի, թ. 2-3, 1952, էջ 122-128)։

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

Երգեր։ Գրախօս՝ Վահան Թէքէեան, Շիրակ, Ա. տարի, թ. 4 (Ապրիլ, 1905), էջ 304-305։

3. ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, 1899

«Արձակ բանաստեղծութիւններ» (Գարնան փունջ մը), Մուրճ, ԺԱ. տարի, թ. 2-3 (Փետր. -Մարտ, 1899), էջ 234-237։ 1898, Միւնխէն

Արտատպուած է Ակօս ամսաթերթին մէջ (ԺԱ. տարի, թ. 3-4, Մարտ- Ապրիլ, 1955, էջ 1-5)։