Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԲ. Լ. ՇԱՆԹԻ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐՈՒՆ ԲԵՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ

Լ. Շանթի թատերական երկերը բազմաթիւ բեմադրութիւններու արժանացած են, սակայն անկարելի է մեզի անոնց յիշատակումը կատարել։

Ամէնէն շատ բեմադրուած երկն է Հին աստուածները, որ ներկայացուած է Թիֆլիսի, Պաքուի, Պոլսոյ եւ այլ քաղաքներու մէջ։

Հոս անհրաժեշտ կը նկատենք անդրադառնալ Պէյրութի Համազգայինի Թատերասէրներու Միութեան «Գասպար Իփէկեան» խումբին գործունէութեան, նախ այն պատճառով, որ կարելի եղաւ ամբողջական ցանկ մը կազմել Լ. Շանթի իրենց կատարած ներկայացումներէն. երկրորդ՝ այս թատերախումբը իր կազմութեան առաջին օրէն իսկ իր խաղացանկին վրայ պատուոյ տեղ տուաւ Լ. Շանթի թատերական երկերուն եւ երկրէ երկիր պտտցուց զանոնք։

1. Ինկած բերդի իշխանուհին, Պէյրութ, 1942, 2 անգամ

Պէյրութ, 1954, 5 անգամ

Գահիրէ, 1954, 2 անգամ

Դամասկոս, 1954, 1 անգամ

2. Հին աստուածներ, Պէյրութ, 1944, 2 անգամ

Պէյրութ, 1952, 8 անգամ

Պէյրութ, 1962, 14 անգամ

Թեհրան, 1963, 6 անգամ

3. Կայսր Պէյրութ, 1945, 2 անգամ

Պէյրութ, 1969, 11 անգամ

Լոս Անճելըս, 1969, 1 անգաամ

Մոնթրէալ, 1969, 1 անգամ

Պոսթըն, 1969, 1 անգամ

Տիթրոյիտ, 1969, 1 անգամ

Նիւ Եորք, 1969, 1 անգամ

4. - Շղթայուածը, Պէյրութ, 1955, 9 անգամ

Պէյրութ, 1956, 1 անգամ

Թեհրան, 1959, 4 անգամ

5. - Եսի մարդը, Պէյրութ, 1965։ 9 անգամ

Պէյրութ, 1968, 6 անգամ

Թրիփոլի, 1968, 1 անգամ

Թեհրան, 1968, 4 անգամ