Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆԱԽԱՓՈՐՁԵՐԸ

«Հրաժեշտ», «Առ ցօղիկն ի վարդի», «Դուրեան Ս. ի այցելութեան առթիւ՝ Մխիթարեանց վարժարանին ի Քաղկեդոն», Արձագանգ մօտայի, թ. 6, 9, 10 (1901)։ Պոլսոյ Քաղկեդոնի Մխիթարեան վարժարանին խմորատիպ թերթին մէջ լոյս տեսած։ Ստորագրութիւն՝ Դ. Չըպուգկեռեան եւ Չուպուգկեռեան։ Արտատպած է Բազմավէպ ը (Օգ. -Դեկտ., 1936), էջ 401։

 

«Սրնգին օրօրը», Քնար, 1908։ Վենետիկի Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանի վիմատիպ թերթ։ Արտատպած է Բազմավէպ ը (նոյն, էջ 402)։ Իրիտա Վարժապետեան, «Անտիպներ Վարուժանից», Սովետական Հայաստան, թ. 3 (Մարտ, 1984), էջ 17-18։

 

«Հողդարի բլրակին» [Արձակ բանաստեղծութիւն], Հող-Դար (Սեբաստիա), Ա. տարի, թ. 23 (1910), էջ Արտատպած է Անդաստան ը, պարբերաթերթ գրականութեան եւ արուեստի (Փարիզ), խմբ. ՝ Բիւզանդ Թօփալեան, թ. 5 (1955), էջ 59-60։

 

«Սպիացող վէրք... », Իրիս կիսամսեայ հանդէս (Եւդոկիա), 1912։ Ժեզուիթներու դէմ ուղղուած բուռն քննադատութիւն։ Արտատպած է Նայիրի շաբաթաթերթը 23-րդ տարի, թ. 2 (6 Յուլիս, 1975), էջ 1, Կցուած է խմբագրական ծանօթագրութիւն մը, ուր ակնարկութիւն կայ Իրիս թերթին։ Ժիրայր Դանիէլեան «Անհրաժեշտութիւն մը՝ մամուլի ցուցակներ» լուսաբանութիւն-յօդուածով տեղեկութիւններ կը հաղորդէ Իրիսի եւ Դ. Վարուժանի մասին (Նայիրի, 23-րդ տարի, թ. 7, էջ 3)։