Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Իշխան Մուշեղ, «Ռուբէն Զարդարեան», Արդի հայ գրականութիւն, հատոր Գ., հրատարակութիւն Համազգայինի, Պէյրութ, 1975, էջ 50-66։ Կայ նկարը։ Զարդարեանի գործերէն առնուած են «Զարնուած որսորդը», «Ճախարակին քերթուածը» եւ «Փողոց»ը։

 

Յակոբեան Սիմոն, «Ռուբէն Զարդարեան եւ «Ցեղին ձայնը», Վերածնունդի տարեցոյց, 1920, կազմեց՝ տոքթ. Լեւոն Համբարձումեան, Փարիզ, էջ 259-270։ Կայ նկարը։