Հայ Գիրքի Մատենագիտական Գործեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԵՂՐԱԳԵՏ

Մեղրագետ, Ա. գիրք (տարրական ընթացք), Լուսաղբիւր հրատարակչական ընկերութիւն, Կ. Պոլիս, 1913, 128 էջ։

Մեղրագետ, Բ. գիրք (տարրական ընթացք), Լուսաղբիւր հրատարակչական ընկերութիւն, Կ. Պոլիս, 1913, 160 էջ։

Մեղրագետ, միջին ընթացք, Ա. տարի, Լուսաղբիւր հրատարակչական ընկերութիւն, Կ. Պոլիս, 1913, 176 էջ։

Մեղրագետ, միջին ընթացք, Բ. տարի, Լուսաղբիւր հրատարակչական ընկերութիւն, թ. 5, Կ. Պոլիս, տպարան Արաքս, 1913, 192 էջ։

Մեղրագետ, Ե. գիրք, (նախակրթարանի վերի երկու կարգերուն համար), Լուսաղբիւր հրատարակչական ընկերութիւն, թ. 8, Կ. Պոլիս, տպարան Սանճագճեան, 1914, 318 էջ։

Մեղրագետ, Զ. գիրք, (բարձրագոյն կարգերու համար), Լուսաղբիւր հրատարակչական ընկերութիւն, (Օննիկ-Ժիրայր), թ. 9, Կ. Պոլիս, տպարան Սանճագճեան, 1914, 414 էջ։

 

Բովանդակութիւն      էջ

 

Այս գրքին նպատակը (1914, Ապրիլ 15) 5 - 7

 

Հայ գրականութիւն

Ա. Արձակներ

Ահարոնեան Աւետիս 51

Ասատուր Հրանդ 170

Արփիարեան Արփիար 240

Բաշալեան Լեւոն 151-152

Բարսեղեան Գեղամ 197

Եսայեան Զապէլ 104

Զարդարեան Ռուբէն 5-7

Զօհրապ Գրիգոր 28-29

Թլկատինցին (Յովհ. Յարութիւնեան) 203

Խրիմեան Մկրտիչ 13

Հրանդ . Կիւրճեան) 84

Մալումեան Խ. (Ակնունի) 177-178

Մալաքեան

Յովհ. Մ. Վարանդեան 76

Շիրվանզադէ 309

Չօպանեան Արշակ 18-19

Պարոնեան Յակոբ 59-60

Սրուանձտեանց Գարեգին 115

Րաֆֆի . Մելիք Յակոբեան) 127-128

Փափազեան Վրթանէս 135

Օտեան Գրիգոր 225

 

Բ. Բանաստեղծութիւններ

Աբովեան Խաչատուր 220

Ալիշան Ղեւոնդ 15

Աղայեան Ղազարոս 64

Ասատուր Զապէլ (Սիպիլ) 31

Դուրեան Եղիշէ 288

Դուրեան Պետրոս 162

Եարճանեան Ա. (Սիամանթօ) 78

Թէրզեան Թովմաս 213

Թէքէեան Վահան 300

Թումանեան Յովհաննէս 41

Իսահակեան Աւետիս 204

Կուրղինեան Շուշանիկ 280

Մեծարենց Միսաք 242

Յարութիւնեան Արտաշէս 144

Յովհաննէսեան Յ. 166

Նալբանտեան Միքայէլ 154

Նարպէյ Խորէն 268

Որբերեան Ռուբէն 194

Չօպանեան Արշակ

Ջիւանի

Պատկանեան Ռաֆայէլ 119

Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ179

Պէշկէօթիւրեան Գարեգին98

Սեղբոսեան Լեւոն (Շանթ)247

Վարուժան Դանիէլ69

Տէմիրճիպաշեան Եղիա261

Փանոսեան Աղեքսանդր172

 

Թուրք գրականութիւն

Ապտուլլահ Ճէվտէթ273

Թահսին Նահիտ347

Թէվֆիք Ֆիքրէթ130

Խալիտ Զիա 333

Հիւսէյին Ճահիտ 164

Ճէնապ Շէհապէտտին 356

Մահմուտ Էքրէմ 319

Մէհմէտ Էմին184

Մէհմէտ Րէուֆ302

Սիւլէյման Նազիֆ343

Րիզա Թէվֆիգ 320

 

Օտար գրականութիւն

Ատամ Միցքիէվիչ65

Ատա Նէկրի145

Բիւվիա տը Շավան180

Բիէր Լօթի336

Ժան Կռավ269

Ժիւլ Լըմէթր137

Ինկա Նալբանտեան266

Իփոլիթ Թէն348

Լերմոնտով105

Լերրի Հօ303

Լէոնիտ Անտրէիվ321

Լէոն Տիէրքս257

Լէոն Ֆրափիէ87

Լըլքոնթ տը Լիլ85

Լուտվիկ Ուլանդ310

Կոռոլէնկօ285

Մելշին (Եագուպովիչ)226

Մօռիս Մէթէրլինք52

Պէրնար Լազար288

Պուշկին136

Սիւլլի Փրիւտօմ197, 327

Տաստեւէն Հ. 322Օ

Օկիւսթ Ռօտէն261, 313

Օսկար Ուայլտ

Ֆրէտէրիք Փասի248

 

Գրախօսական

 

Աւետաբերի դէտը, «Նշմարներ մեր դիտարանէն Ռ. Զարդարեանի Մեղրագետը . գիրք)», Աւետաբեր շաբաթաթերթ (Պոլիս), հատոր ԿԶ., թ. 23 (Յունիս 7, 1913), էջ 549-550։

«Մեղրագետ, տարրական ընթացք, Ա. եւ Բ. տարի, Ռ. Զարդարեանի», գրախօս՝ Արա Մամիկոնեան, Ազատամարտ օրաթերթ, Դ. տարի, թ. 975 (16 Օգոստոս 1912), էջ

«Ռ. Զարդարեան», «Մեղրագետ, տարրական ընթացք, Ա. եւ Բ. տարի։ Միջին ընթացք, Ա. եւ Բ. տարի։ Ժողովածու հայ եւ օտար գրականութեան», գրախօս՝ Վրթանէս Փափազեան, Ազատամարտ (Շանթ), թ. 28-1288 (16 Օգոստոս 1913), էջ