Նամակներ (1884-1915)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

187. ԿԼԱՐԱ ԶՕՀՐԱՊԻՆ

[Վիսպատէն], 22 օգ., երեքշաբթի, [1911]

 

Սիրական, շէքէրլի, խայմախլը, աղուոր, քիթիկլի հոգիս,

Հիմա բժիշկին գացի: Քննեց, goutte [1] ունենալս շատ հաւանական գտաւ եւ պէտք եղած պանքօն եւ ռէժիմը որոշեց. առջի օրերը պանքօն goutte (եթէ սկիզբն է) երեւան կը հանէ ըսաւ: Ես իրեն չըսի որ 2 պանքօ առած էի արդէն. եւ զարմանալի բան` ան ոտքիս մատին ցաւած տեղը կոխելուս` նոր ցաւիլ սկսած է եւ միւս ոտքիս մատն ալ. մարդուն ըսածը ճիշդ ելաւ. եթէ թեթեւ մնայ` հոգ չէ: Բայց եթէ աւելնայ` ի՞նչ պիտի ընեմ: Բժիշկը ըսաւ որ եթէ ատանկ բան մը պատահի` ան ատեն պանդոկ կուգամ, կը դարմանեմ: Հաւանական [է] սաստիկ բան մը չըլլար. Աստուած տայ: Այսօր ինքնիրգլուխս massag [2] մը ընել տուեր էի. բժիշկն արգիլեց: Սիրտս քննեց եւ շատ աղէկ գտաւ. ահաւասիկ Վիսպատէն գալէս ի վեր ուրախացած առաջին բանը: Artériosclérose չունիս ըսաւ:

Goutteին եւ գիրութեանս համար ահաւասիկ իր պատուէրները.

Առտու ելլել ժամը 6-ին. աղբիւրը երթալ, 1 / 4 ժամու տարբերութեամբ 2 գաւաթ տաք ջուր (խմուելիք բան չէ գիտցած ըլլաս, բայց ի՞նչ ընեմ), առաջին գաւաթին մէջ 5 gramme Carlsbadի աղ աւելցնել. 3 / 4 ժամ պտըտիլ, 7-ին պանքօ առնել 35 աստիճան. առջի օրը 15 վայրկեան, երկրորդ օրը 20, երրորդ օրը` 25 եւ անկէ վերջը` 30 վայրկեան մնալ. յետոյ նախաճաշ ընել, բայց անոյշ բաներ չըլլար. միայն beurre [3]. ցորեկն եւ իրիկուան` հաց, մաքառօն, բիլաւ, բաթաթես եւ farineux [4] չի կայ. քիչ մը միս կրնամ ուտել, ինչպէս նաեւ ձուկ, volaoille [5], հաւկիթ, բանջարեղէն եւ առհասարակ ամեն կերակուրները առանց չափազանցութեան, առտուան նախաճաշէն ետքը 11-ին նորէն գաւաթ մը տաք ջուր, մէկ ժամ պտոյտ. ցորեկուան ճաշէն ետքն ալ 1-2 ժամ. 4ին կամ 5ին նորէն գաւաթ մը ջուր.

(1ա. ) օրը 4 գաւաթ ջուր, 4 ժամ, 4ժամ քալել: Մեզս տուի, պիտի քննէ եւ գալ երեքշաբթի նորէն պիտի երթամ:

Այս բոլորը քեզի գրելս բոլորովին աւելորդ է: Բայց բան չունիմ, գործ չունիմ: Օթէլին մէջ չորցած, թմթռկած missե [6] ր, որոնք մէկ աղէկ բան մը ունին. մեծ մեծ մարգարիտներ վիզերնին, մատերնին, ականջնին. գետնին տակը անցնին:

Է՛ն գէշ բանը այս քաղքին մէջ ամեն կողմ անդամալոյծներ. յուսահատակա՜ն բան:

Շատ մը պաչիկներ`

Գ. ԶՕՀՐԱՊ[1] Յօդատապ

[2] Մերսում

[3] Կարագ

[4] Խմորեղէն

[5] Թռչնի միս

[6] Տիկին