Նամակներ (1884-1915)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

235. ԿԼԱՐԱ ԶՕՀՐԱՊԻՆ

[Բարիզ], 1 հոկտ. 1911, կիրակի առտու

Անուշիկ հոգիս,

Հիմա հեռագիրդ առի. չեմ գիտեր ո՞ր նամակիս վրայ զարկեր էիր. պատերազմին մասին հոս շատ գէշ լուրեր. իբրեւ թէ բոլոր օսմ. flotteը [1] փճացեր է արդէն. այդտեղի քաղաքական (ներքին) վիճակն ալ աղէկ ըլլալու չէ հարկաւ:

Գիտես որ 400 Անատօլուի action [2] առեր էի. ատոնց recopieը [3] քեզի պիտի խրկուէր Պեռլինի Տրեզտընի պանքէն: Մինչեւ հիմա առած ըլլալու էիր. բան մը չի գրեցիր: Այս պատերազմի պատճառով 800 ոսկի կը կորսնցունինք կոր այս actionներուն վրայ: Բայց որովհետեւ ծախելու համար առած չէի եւ Աստուած ուզէ նէ` մինչեւ վերջը պիտի պահիմ, այս վնասէն կ՚ազատինք: Բայց ինչ որ ալ ըլլայ` այս վայրկեանիս նորէն մարդու միտքը անհանգիստ ընող պարագայ մըն է:

Էքշեանը այսօր ցորեկէն ետքը միայն Բարիզ պիտի գայ. վաղը պիտի տեսնեմ զինքը:

Պաչիկներ`

Գ. ԶՕՀՐԱՊ[1] Նաւատորմ

[2] Արժեթուղթ

[3] Պատճէն