Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ, ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

Առաւաւտին շաւիղին
Շող ծագեալ, արեւ տարածեալ,
Արեւ, ը~, բարձըր իջեալ
Արփենւոյն արփւոյն տարփըմամբ,
Արփւոյն, ը~, տարփըմամբ անդ,
Ը~, քաղցրիկ ցաւղիկ արկանէր,
Ցաւղ ի Հերմոնէ իջեալ
Ի վերայ լերին սիրայնոյ,
Լերին, ը~, սիրայնոյ սէր
Ի սընունդ հովիտ շուշանի,
Հովիտ, ը~, յաւրինեալ, ը~,
Նուսխայնոյ կանայք տարփացեալք,
Կանայք, ը~, տարփացեալ, որ,
Ը~, գայք ի հանդէս գիշերոյ,
Հանդէս, ը~, խաչելոյն լոյս
Զըւարթնոյն զուարթուն հրեշտակին,
Զըւարթուն, ը~, սերովբէն
Ի վերայ վիմին փողերգէր,
Փողէր, ը~, զաւետիս.
_ Տէր յարեաւ, դուք, ը~, զո՞վ խընդրէք,
Յարեաւ անձկալին, ը~,
Սիոնի սիրով սիրեցեալն,
Սէր ողջոյն, ը~, խանդակաթ, ը~,
Սուրբ ոտիցն երկիր պագանեմք:
Փա~ռք նոյն ի նոյն ի նոյն, ը~,
Նըմին յաւիտեանս, ամէն: