Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Ի լուսոյն արփւոյ առ լոյսն, որ յԵրուսաղէմ,
Ստուերն անգիտութեան ի քէն հալածեցաւ.
Ուրախ լե'ր, ցընծա', Սիոն, մայր եկեղեցի,
Ւիւսեալ քեզ պըսակ փառաց յաւրինէ արքայ:
Րախճական ձայնիւ գովեա', Երուսաղէմ, զՏէր, _
Բազմի յառագաստ քո սուրբ փեսայն երկնաւոր,
Երգս առեալ պարեն սրովբէք սըրբասաց ձայնիւ,
Կայ դըշխոյ յաջմէ փառաւք սուրբ թագաւորին, _
Եւ զարթո' զմանկունըս քո յաւրհնաբանութիւն:
Ղամբարափայլ տաճար երանգաւք ծաղկեալ,
Երկնից վեհագոյն գըտար գերապանծ լուսով,
Ցուցաւ արեգակն ի քեզ` պայծառ աստեղաւք,
Ի ձայն ցընծութեան գոչեա' փըրկողին ըզփառս: