Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՓՈԽ

Կեանքն ընդ Հաւր անմահ մարմնով Տէր յարեաւ
Ի գերեզմանէն:

Առաւաւտ լուսոյ ծագեաց մեզ այսաւր
Ի գբոյ խաւարէ:

Թագաւորն, իջեալ ստորին վայր մահու,
Փըրկեաց ըզգերեալսն,

Որով մահ մեռաւ մահուամբ կենդանւոյն,
Կեանք թագաւորեաց:

Ղամբար բոցեղէն փայլեաց յարփենւոյն`
Որք ի խաւարի,

Ի կեանս վերածեաց անմահըն մահուամբ
Զմեռեալ բընութիւնս:

Կամաւ վասըն մեր զանձն իւր եդ ի մահ.
Կամաւ յարուցեալ:

Ողբային կանայքն ողբով արտասուաւք
Զբարձողն արտասուաց:

Սոսկալին փայլակնանըման երեւեալ
Լուսափայլ կերպիւ,

Ի ձայն ցընծութեան փողէր զաւետիս
Սուրբ խընկաբերիցն.

«Հայեցեալ տեսէ'ք զտեղի անմահին
Ունայն ի մարմնոյն:

Այսաւր Տէր յարեաւ, ցընծացէ'ք, ասէ,
Դըստերք Ադամայ:

ՅԵւայի մաւր լըսելիս ձայնեցէ'ք,
Աւձըն պարտեցաւ:

Ուրախ լե'ր, Ադամ, այսաւր Որդին քո
Ըզքեզ նորոգեացե:

Ցընծալով եւ մեք երգեսցուք փրկողին`
Ըզփառս յաւիտեան: