Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՂ [ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ]

Այսաւր ընդ ծագելն արեւուն
Անմուտ ծագեաց մեզ արեգակն:

Այսաւր խաւարն անգիտութեան
Հալածեցաւ յարարածոց:

Այսաւր լցան գիրք մարգարէիցն
Ի կատարումն եկեալ բանիցն:

Այսաւր յարեաւ Տէրն ի մեռելոց,
Յարոյց զանկեալքս ի գլորմանէ:

Այսաւր լուծան երկունք մահու,
Արձակեցան` որք յԱդամայ:

Այսաւր իջեալ հրեշտակապետն
Տայր աւետիս խընկաբերիցն.


ՓՈԽ

_ Աստուածասէր եւ սուրբ կանայք,
Զի՞ զկենդանին խընդրէք մեռեալ:
Մի' լայք անյոյս, այլ ցընծացէ'ք,
Յարեաւ խաչեալն, անմահըն միշտ:
Քարոզեցէ'ք պետրեան գընդին
Փութալ արագ առ բաղձալին:
Երգեմք եւ մեք ընդ հրեշտակին.
_ Յարուցելոյն փա~ռք յաւիտեանս: