ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՏԱՆԱՅԻ ՔԱՂԱՔԻՆ ՄԷՋ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՒ ՆԻՒԹԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐՈՒ ՔԱՆԱԿԸ [1]

 

 

ԱՏԱՆԱՅԻ ԹԱՂԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

ՍՊԱՆՒԱԾ

ՎՆԱՍ ԼԻՐԱ

1

Պուճագ մահալլէսի

1284

79, 200

2

Էսկի-Համամ «

151

76, 419

3

Թաշ չըգան «

135

39, 853

4

Ալի Տէտէ «

39

4, 088

5

Սէվճի զատէ «

41

9, 249

6

Ղանի Սէֆի «

63

8, 155

7

Հէլալ «

47

33, 846

8

Սարը- Եագուպ «

46

11, 245

9

Չըրագ «

9

16, 531

10

Սիլսի «

28

18, 738

11

Համալիյէ «

102

25, 382

12

Խըտրի Իլիաս «

29

55, 167

13

Թէքքէի  զիմեան «

19

35, 675

14

Գարա-սօգու «

109

40, 881

15

Տուրմուշ Ֆախը «

39

43, 753

16

Հաճի Ֆախը

27

19, 466

17

Աղճա Մէսճիտ «

49

12, 332

18

Սարաճան «

38

13, 238

19

Խարապ Պաղչէ «

00

7, 156

20

Չուգուր Մէսճիտ «

64

31, 056

21

Էսկի Չարշը «

198

29, 404

22

Գանթարան «

13

11, 555

23

Պապը Թարսուս «

41

48, 460

24

Սաչլը Համիտ «

20

19, 961

25

Հաճի Համիտ «

36

58, 090

26

Գասապ Պէքիր «

8

4725

27

Նաճարան «

37

33, 933

28

Շապանիյէ «

173

19, 589

29

Չընարլ «

41

6, 933

30

Խան գուրպի «

165

18, 298

31

Գուրու Քէօփրի «

113

11, 557

32

Թէքքէ Գուրպը «

17

2, 014

33

Խանէտան «

7

2, 788

34

Ճամըզ Կէօլի «

39

5, 367

35

Մէրմէրլի «

188

60, 657

36

Համամ Գուրպի «

202

85, 764

37

Իճատիյէ «

146

33, 901

38

Եէնի «

153

24, 522

39

Չար չափուգ «

58

8, 788

40

Ատանայի խաներուն մէջ

2762

37, 399

41

Ատանայի գիւղերուն մէջ

1371

178, 977

42

Եիւրէյլի ագարակներուն մէջ ջարդւած

40

6, 134

43

Տաճկաբնակ գիւղերը եւ ուրիշ տեղեր

10293

308, 790

44

Ուրիշ մասերը

187

35, 148

 

Գումար

18, 627

1, 634, 137[1]            «Ազատամարտ» թիւ 249.