ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԵԾ ԵՊԱՐՔՈՍԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Էրզինի Քննիչ Յանձնաժողովին

«Հազարապետ Նէտիմ էֆ[էնտի]ի ուրիշ տեղ մը փոխադրուիլը եւ Քննիչ Յանձնախումբի նախագահութեան՝ պահեստի զօրաց փոխ-հազարապետին եւ կամ զինուորական վարչութեան կողմէ յարմար դատուելիք ուրիշ մէկուն յանձնուիլը՝ եւ բանտարկուած Առաջն[որդական] Փոխանորդին ու երեւելիին արձակուիլը՝ եւ գիւղին վրայ թնդանօթ արձակել տուած ըլլալուն համար յիշեալ Նէտիմ էֆ[էնտի]ի մասին խղճամիտ քննութիւն մը կատարուիլը՝ հիմայ պատերազմական նախարարութեան եւ շարժուն բանակին հրամանատարութեան վերջնականապէս հաղորդուած է»։

28 Մայիս 1325

Սատրազամ

ՀԻՒՍԷԻՆ ՀԻԼՄԻ