ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՏԱՆԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ
(Ատանայի Առաջնորդութենէն)

Ատանա քաղաք՝ 608 այրի եւ 1174 որբ. հոս աւելի դրսեցիներ սպաննուած են։

Տարսոն եւ Գօզօլուգ՝132 այրի եւ 150 որբ. սոսկալի եղած է ջարդը։

Տէօրթ-Եօլ՝ 73 այրի եւ 96 որբ. ինքնապաշտպանութեամբ ազատուած։

Օճագլը՝ 54 այրի եւ129 որբ. շատ կորուստ տուած են։

Էօզէրլի՝ 5 եւ14 որբ. քիչ կորուստ տուած են։

Համիտիէ՝ 16 այրի եւ 31 որբ. բոլոր դրսեցիները՝ 800էն աւելի ջարդուած են։

Օսմանիէ՝ 27 այրի եւ 63 որբ. Ամենասոսկալիօրէն տե ղի ունեցած է ջարդը այս երկու տեղերուն մէջ։

Պաղչէ՝ 49 այրի եւ105 որբ.

Գըզլաճ Սավրանլը՝ 6 այրի եւ 16 որբ։

Եանըգ Տէյիրմէն՝ 17 այրի եւ 36 որբ. հոս այր մարդ չէ մնացած.

Լաբաճլը՝ 74 այրի եւ 161 որբ. շատ քիչ այր մարդ մնացած է։

Խառնը՝ 83 այրի եւ 250 որբ. շատ քիչ այր մարդ մնացած է։

Խօյագ՝ 8 այրի եւ 29 որբ. այր մարդ չէ մնացած։

Կէօք Չայըր՝ 14 այրի եւ 37 որբ. քանի մը ծերեր մնացած են։

Գուշճու՝ 2 այրի եւ  2 որբ։

Քիւնէսլէր՝ 10 այրի եւ 18 որբ. քանի մը այր մարդիկ մնացած են։

Քէլլէր՝ 6 այրի շատ չեն վնասուած։

Քիշնէզ՝ 15 այրի եւ34 որբ. շատ քիչ այր մարդ մնացած է։

Էնթիլլի՝ 14 այրի եւ 42 որբ. երկու մարդ միայն մնացած է։

Ֆտսըլլը՝ 17 այր եւ 34 որբ. վեց այր մարդ միայն մնացած է։

Հասան—ՊԷյլի՝187 այրի եւ 423 որբ. մեծ մասը դիմադրութեամբ ազատուած։

Միսիս՝ 69 այրի եւ 96 որբ. բնաւ այր մարդ մնացած չէ։

Հայ-գիւղ՝ 19 այրի եւ 25 որբ. մեծ մասը ջարդուած։

Ինճիրլի՝ 22 այրի եւ  21 որբ. մեծ մասը ջարդուած։

Ապտ-օղլու՝ 8 այրի եւ 21 որբ. մեծ մասը ջարդուած։

Շէյխ- Մուրատ՝ 8 այրի եւ 10 որբ. մեծ մասը ազատուած։

Թէօմիւք՝ 18 այրի եւ 20 որբ. բոլորովին ջարդուած։

Իսկ Քիւրտ-Պաղչէ. Արթալը, Կէմի-Սիւրէն, Ապիտինփաշա ըսուած գիւղերը այրերէն զատ ո՛չ տղայ ձգած են ողջ եւ ո՛չ կին։

5/18 Օգոստ. 1911

ՆԵՐՍԷՍ ԵՊԻՍԿ. ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

 

Յ Գ. այս ցուցակէն դուրս են Ատանայի Հայ-Բողոքական, Ասորի-Կաթոլիկ, Սիւրեանի եւ Քիլտանի, Հայ Հռովմէականաց այրիներն ու որբերը։