ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

ԹեմաՁՕՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ


Հողակոյտ, շիրիմ չունիք դուք երբէք,
Ո՜հ անյայտացաք նահատակներ հէք…
Այս պատմութիւնը թող ըլլայ կոթող,
Ձեր յիշատակը յաւէտ թարմ պահող։

ՅԱԿԹԵՐ