ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԱՇԱՐՄԱՆ ՎԻՃԱԿ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԻԼԸ

«Խառնաշփոթութեան երթալով սաստկանալը հասկցուածին պէս թէեւ պաշարման վիճակ հրատարակուեցաւ մունետիկներու միջոցաւ, սակայն պաշարման վիճակը հաստատող զինուորական ոյժին բացակայութիւնն եւ ժողովուրդին վերջին աստիճան գրգռուած միջոցին՝ խօսք հասկցնելը բնականաբար անկարելի ըլլալուն պատճառաւ՝ ասոր ալ օգուտը չի տեսնուեցաւ»։