ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օսմ[անեան] Երեսփ[ոխանական] Ժողովին կողմէ՝ հանգուցեալ Յակոբ էֆ[էնտի] Պապիկեանի հետ Քննիչ ղրկուած Եուսուֆ Քէմալ պէյի կողմէ գրուած պաշտօնագիր մը.

ԱՏԱՆԱՅԻ ՀԱՅ-ՀՌՈՎՄԷԱԿԱՆԱՑ


ԱՌԱՋՆՈՐԴ Տ. ՊՕՂՈՍ ՍՐԲԱԶԱՆԻ ԵՒ ԸՆԿԵՐՆԵՐՈՒՆ

Ձեր կողմէ Մեծ-Եպարքոսութեան քաշուած 4 Յունիս1325 թուակիր հեռագրին մէջ յայտնուած պատասխանատուներուն որոնք ըլլալը, պատճառներ ցոյց տալով ու համոզիչ փաստերով եւ որոշ կերպով յայտնելնիդ կը խնդրենք։

7 Յունիս 1325

Քննիչ Յանձնաժողովէն ԵՈՒՍՈՒՖ ՔԷՄԱԼ