ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԲՌՆԻ ԱՌՆՈՒԱԾ ՍՈՒՏ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հարցաքննութեան բաժնին մէջ յիշել հարկ է բազմաթիւ թուրքերու հետ մի քանի հայերու սուտ վկայութիւնները, որոնցմէ հայերէն բռնութեան տակ, ծեծելով եւ նեղելով առած էին։ Այս բռնի առնուած վկայութեանց հերոսն ալ եղաւ դարձեալ հարցաքննիչ դատաւոր Զիւլֆի կամ Զիւլֆօ կոչուած ստորաքարշ արարածը, որ առանց իր պաշտօնին սահմանին մէջ մնալու, իր չորնալիք ձեռքովը ահագին շղթաներ կ՚անցնէր հայ բանտարկեալներուն ոտքերը եւ մասնաւոր հաճոյք մը կը զգար դժբախտ հայերու ծանր շղթաներու տակ տապլտկելէն, զոր յատկապէս դիտելու համար կուգար մեր բանտին դուռը, բնական պէտքերու համար մեր դուրս ելած միջոցին։ Հայոց կողմէ սուտ վկայութիւնները թէեւ հետեւանք մը չունեցան եւ սակայն ինչ որ ալ ըլլար պէտք չէր որ հայու մը բերնէն ելլէր զրպարտութիւն մը իր տառապեալ արենակիցին մասին, մանաւանդ աղէտի միջոցին, որ ամէն անձնական հաշիւ մէկդի եղած բոլոր հայերս գրեթէ մէկ հոգի էինք։ Կախաղան ելած մսավաճառներուն մասին թէեւ հայ սուտ վկաներու գոյութեան կը կասկածուէր, սակայն վերջերս պաշտօնական հետապնդումով յայտնի եղաւ թէ կախաղան ելլով մսավաճառ հայերու վկաներուն մէջ հայ չկայ, այլ բոլորն ալ թուրք են եւ որոնք անպատիժ մնացին։