ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՐԱՇԻ ԱՐԿԱԾԵԱԼ ԳԻՒՂԵՐՈՒՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ
(Մարաշի առաջնորդարանէն ղրկուած)

 

Անձի կորուստ

Նիւթական կորրուստ Ղրշ. ողջ

Քէշշիֆլի որ 74 տուն եւ 436 բնակիչ ունէր, թալլուած եւ այրուած

12

74

Չագըրլար » 35 » եւ 250 » » »

 

35

Կէօքճէյիզ » 22 » եւ 170 » » »

 

22

Սարըլար » 12  » եւ 69 » » »

16

12

Ճամըսթըլ » 6 » եւ 40 » » »

 

6

Անըճըգ » 80 » եւ 385 » » »

8

80

Տրդատլը » 60 եւ 305 » » »

1

60

Դաւիթլի » 20 » եւ 112 » » »

3

20

Աճէմլի » 20 » եւ 135 » » »

15

20

Մարաշ

16

 

 

71

329

Կիլիկիոյ եւ այլ եւ այլ կողմերը նահատակուած Մարաշցի Հայերուն թիւն է

712

 

 

783

 

30 Օգոստոս 1910, Մարաշ

(Կնիք)

(Առաջնորդարան Հայոց Մարաշու)