ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱՂԷՏԻՆ ԱՌԹԻՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՇՈՒՂՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ ԳՐՈՒԱԾ ԲԱԶՄԱԹԻՒ ԵՂԵՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ ՄԷԿԸ

ԱՏԱՆԱՆԸՆ ՏԷՍԹԱՆԸ

 

Էֆէնտի՜մ արզուհալըմ վար, կէօր պի քէսին տավասընը,

Պաղրը եանըգ, գալպի մահսուն Էրմէնինին ճէֆասընը,

Օթուզ պին ճան շէհիտ իլէ, եիրմի պինին նիտասընը

Պագիրէ գըզլար րահմինտէ սապիլէրին ստասընը։

Մէրագ իթմէ է՜յ Ատանա, իտէն պուլուր պէլասընը,

Գըսաս գըյամէթէ գալմազ, չէքէճէքտիր ճէզասընը։

 

Խանէլէր աթէշէ կիթտի, թէմամըյլա խարապ օլտու

Նիշէ անա գուզուլարը տէրունինտէ քէպապ օլտու

Գանըմըզ պատէ իչինտէ իշրէթլէրէ շարապ օլտու

Ճէսէտէ կազ եաղը վէրիպ նիշէ եէրտէ մայթապ օլտու։

Մէրագ էթմէ է՜յ Ատանա ……

 

Էվլատ աղլար պապամ տէյու, անա աղլար եավրում տէյու,

Գարտաշ աղլար հալըմ տէյու, գօճա աղլար գարըմ տէյու

Ֆագիր աղլար հալըմ տէյու, զէնկին աղլար մալըմ տէյու

Էլտէն էլէ կէչէն գըզլար վա՜յ նամուսում արըմ տէյու։

Մէրագ իթմէ է՜յ Ատանա ……

 

Է՜յ պիրատէր գատէրիմիզ չէքէճէյիզ սէֆալէթի

Եա՛ պու իսէմ պիզէ հարամ եա՛ թէրք իտէք պու գուրպէթի

Իսթիպտատըն եատիկեարը միւսթէպիտլէր ուխուվէթի,

Եէթէ՜ Ալլահ, գուրպանլը՞զ մը եարաթտըն սէն պու միլլէթի։

Մէրագ իթմէ է՜յ Ատանա ……

ԱՏԱՆԱԼԸ ԼԵՒՈՆ ԷՊԷԵԱՆ

(Աշըգ Իհսանի)