ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ ԱՏԱՆԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷՋ ԱՅՐԱԾ ՇԷՆՔԵՐՈՒՆ


Աղետավայրեր

Եկեղեցի

Դպրոց

Տուն

Խան

Օթէլ

Գործարան

(Ֆաբրիք)

Ամառանոցի տուն

Չիֆթլիք

Հիւղ

Խանութ

Ջրաղացք, մահսերէ կամ տինկ

Ատանա

6

6

700

5

2

Բմպ. 1

300

 

 

400

6

Տարսոն

1

1

180

 

 

 

15

9

 

8

1

Սիս

 

 

32

 

 

 

128

 

320

 

7

Հաճըն եւ գիւղեր

1

3

110

 

 

 

500

13

660

21

9

Գարս—փազար

 

 

78

 

 

 

61

 

 

 

 

Տէօրթ—եօլ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օճագլը

4

7

1012

2

 

1

290

97

 

90

 

Պուխարլը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եումուրթալըգ

 

 

 

5

 

 

 

97

 

 

 

Էյրի պուճագ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էկպէշ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օսմանիէ

2

 

16

 

 

65

 

 

 

 

 

Իսլահիէ

 

 

29

 

 

13

 

 

 

 

 

Միսիս

 

 

49

2

 

 

 

15

15

1

 

Համիտիէ

 

 

7

 

1

 

 

6

17

3

 

Տավուտլար

 

 

6

 

 

 

 

5

 

 

 

Հայ—գիւղ

 

 

37

 

 

 

 

3

 

 

 

Ինճիրլի

 

 

40

 

 

 

 

6

 

 

 

Բալամութ

 

 

21

 

 

 

55

4

 

 

 

Էլվանլը

 

 

65

 

 

 

1

 

 

 

 

Գարաիսալը

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Այլեւայլ գիւղեր

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

24

16

2323

14

3

2

1429

253

1002

523

23

 

Անձի կորուստին չափը յայտնած են՝ Ազգ[ային] Կեդր[ոնական] Վարչութեան Պատուիրակութիւնը 21, 330 եւ Հիւպատոսները 20, 000, իսկ նիւթական կորուստը՝ Օսմ[անեան] Պանգայի կողմէ ըսուած է 5, 000, 000 ոսկի։