ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԻՆ ՄԷՋ ԶՈՀՈՒԱԾՆԵՐՈՒՆ ԹԻՒԸ [1]

Ատանա եւ շրջակայ ագարակները զոհերուն թիւն է                          9780

 

Հայ-գիւղ

 

Ինճիրլի

 

Շէյխ-Մուրատ

 

Գայրըլը

1280

Կէմի Սիւրէն

 

Միհմանտար

 

Թանրի-Վէրտի եւ ագարակները

 

 

 

Միսիս

 

Ապտ-օղլու

850

Սայ-կէչիտ

 

 

 

Գարա- Իսալու

 

Համիտիէ

 

Գարաթաշ

1558

Նալ-գուլագ

 

Իսա-հաճըլը

 

 

 

էրզին

 

Չօգ-մարզուան

 

Օճագլը

1171

Էօզէրլի

 

Նաճարլը

 

Օսմանիէ

 

 

 

Եարփուզ

 

Գայփագ

 

Քիշնիշ

 

Էքպէզ

 

Էյրի պուճագ

 

Հաչըլար

 

Քիւրէչի

 

Տէմէրէք

1577

Թէյէք

 

Գայա պաշը

 

Պաղչէ քէօյ

 

Քէլլէր

 

Էնթիլլի

 

Քիւնէս

 

Փաշա չիֆթլիկի

 

Պօսթան չիֆթլիկի

 

 

 

Պաղչէ

 

Գուշճու մուսթաֆա

 

Գըզըլաճ

 

Հասան պէյլի

2623

Սաֆրանլը

 

Լափաճլը

 

Խառնը

 

Կէօք չայըր

 

Գուրտլար

 

 

18839

Հայոց զոհերը

18839

[2] Յունաց տուած զոհերուն թիւն է

1250

Ասորիներու

  850

Քաղդէացւոց

  422

Ատանայի նահանգին մէջ ընդհ. գումարը

21361

Հալէպի » » » »

1151

 

22512

 

Ընդհանուր գումար քսան երկու հազար հինգ հարիւր տասն եւ երկու։

Ասոնց մէջ չեն գտնուիր պանդուխտները, որոնց թիւը միշտ անորոշ մնացած է։Կիլիկիոյ աղէտին պատասխանատուներէն Ատանայի կուսակալ ՃԷՎԱՏ ՊԷՅ։

Խղճամիտ եւ անձնուէր կառավարիչ մը ԷՍԱՏ ՐԱՈՒՖ ՊԷՅ որ Մերսինը ազատեց մեծ վտանգէ մը եւ անմոռանալի ծառայութիւններ մատոյց աղէտէն ետքը։[1]            Այս վաւերական ցանկը քաղուած է Ազգ[ային] Վարչ[ութեան] Քննիչ Մասնախումբի տեղեկագիրէն։

[2]            Յունաց, Ասորիներու եւ Քաղդէացւոց զոհերուն թիւերը՝ իրենց Առաջնորդարաններէն առնուած են։