ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱԼԷՊԻ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷՋ ԵՂԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԸ
(Հալէպի Առաջնորդ Գեր. Տ. Շահէ Ծ. Վարդ[ապետի] կողմէ ղրկուած)

 

 

Անձի կորուստ

Նիւթական կորրուստ Ղրշ. ողջ

Անտիոք

192

2, 417, 722

Գըրըգ խան

93

879, 138

Գանլը տէրէ

 

219, 859

Կիւզէլլի

 

153, 637

Քէսապ

Գարա տուրան

Էքիզ օլուգ

Քէօրքիւնէ

Չագգալճըգ

Չինարճըգ

Խայիթ

Էսկի էօրէն

Գայաճըգ

Տիւզ-աղաճ

Պուլուրթ

Հայ-Լուսաւորչականաց, Հայ-բողոքականաց, Հայ-Կաթոլիկաց, Հայ-Լատինաց պատկանող 530 տուն, 60 խանութ, 7 եկեղեցի գոյքերով, 3 դպրոց կահկարասիներով եւ վաճառ ապրանքներ թալլուած եւ այրած են

 

 

 

 

 

173

 

 

 

 

 

8, 070, 000

Իսկէնտէրունի պատկանող գիւղեր

 

 

Նէրկիզլիք 6 տուն թալլէլէ ետքը այրուած

6

 

Գարա-աղաճ

2

 

Ֆարթըսլը

2

 

Գըշլա տէրէսի 15 տուն եւ 1 շերամատուն այրած

 

145, 919

Ագչայ 18 տուն այրած

 

94, 836

 

368

11, 981, 836

Անձի կորուստի թիւէն դուրս կը մնան բազմաթիւ պանդուխտ Քրիստոնեաներ, որոնք շահու համար եկած էին վերոյիշեալ տեղերը։