ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՂԷՏԸ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՔՆՆԻՉ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ ԱՐԴԻՒՆՔԸ

Քննիչ Յանձնաժողովը իր տեղեկագիրները 28 Յունիս 1909 թուականին մատոյց Մեծ եպարքոսին, որ զայն նախարարաց խորհուրդին նկատողութեան յանձնեց։

Նախարարաց խորհուրդը 29 Յունիս 1909 Երկուշաբթի օրուան նիստին մէջ նկատողութեան առնելով Քննիչ Յանձնաժողովին արդար եւ ստուգապատում տեղեկագիրը, որոշեց Ատանայի պատերազմական ատեանին առջեւ դատի քաշել հետեւեալ անձերը։

1. Նախկին կուսակալ Ճէվատ պէյ, 2. Կեդր[ոնական] զինուորական հրամանատար (ֆըրգա գօմանտանը) Մուսթաֆա Րէմզի փաշա, 3. Ճէպէլը Պէրէքէթի կառավարիչ Ասաֆ Էսատ պէյ, 4. «Իթիտալ»ի խմբագիր Իհսան Ֆիքրի, 5. «Իթիտալ»ի խմբագիր Իսմաիլ Սաֆա, 6. Ատանայի թուրք երեւելիներէն Պաղտատի զատէ Ապտիւլ Գատիր, եւ 7. Պօշնագ Սալիհ։

Ասոնցմէ զատ բոլոր պետական պաշտօնեաներն ու  տեղւոյն ազդեցիկները, որոնք թէ իրենց պաշտօնին մէջ թերացած են եւ թէ ժողովուրդը գրգռելով անդորրութիւնը վրդոված են, ամենքն ձերբակալուելով դատել պատ[երազմական] ատեանին առջեւ։ (Ծանօթ[ութիւն]. այս որոշումները միայն ձեւակերպութեան համար տրուեցան եւ գրեթէ չի գործադրուեցան)։