ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս՝ որ վասն այնոր գան ամբոխն ի մայր եկեղեցի քաղաքին, որ չխլեն այլ մանդր եկեղեցիքն զմեծին հարկիքն. նա զատկին եւ ծննդին եւ այլ մեծ տաւներոյն չիշխէ այլ եկեղեցի հաղորդ կամ նշխար տալ, այլ գան յաւագ յեկեղեցին եւ ի հաւն առնուն իրենց քահանայից գիտելութեամբ։