ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մարդ որ քրիստոնէ գողնայ, եւ տանի՝ անաւրինաց ծախէ՝ նա անհնար է ի հին աւրինաց թէ ապրի։ Բայց թէ իսկի ներողութիւն լինի՝ որ կարէ զծառայն ազատել եւ յետ դարձնել՝ գողնալով կամ գնելով, ինքն ինչվի մահ ապաշխարէ ի զընդանն, նա այդ ի դատաւորին կամքն է. եւ կուրացնել յերկու աչաց արժան է։