ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք որ բաւլաւճ լինի ի ծածուկ եւ խաբենայ ու կին առնու՝ նա յորժամ յիմնայ կնիկն զիր թափն, նա կարաւղ է որ մենակ երթայ յեկեղեցին եւ ասէ եպիսկոպոսին, եւ իրաւունք է որ տան իրեն զիր ամէն ընչիցն կէսն, որ երթայ իր այլ այրիկ առնու։