ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չէ ամենեւին պատեհ որ եպիսկոպոս յոչինչ ազգ գործ աշխարհական եւ ոչ ի բան մերձենայ. քան զամէն եկեղեցւոյն եւ զեկեղեցականացն դատըստներոյն բաներն ուղղէ ի ճշմարիտն. զի չկարէ ոք երկուց տերանց ծառայել՝ որպես հրամայէ Քրիստոս։