ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զարկնէ պտղաւոր կին, եւ նա ձգէ զտղայն, եւ թէ դեռ անկերպարանք լինի եւ խլինք՝ նա կէս տղայի վճարէ ցհայրն, որչաք որ դնէ նորա զգինքն հայրն՝ եւ զինչ այլ աղչնաւք միջնորդեն։ Ապա թէ կերպարանք ուննայ տղայն՝ նա անձն ընդ անձին տուժի, թէ ընդ հայրն չհաշտի եւ ընդ եկեղեցի։