ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ աւագ սարկաւագի մահ հանդիպի՝ նա կինն չկարէ բնաւ այլ այրիկ առնուլ պսակով, նոյնպէս եւ թէ կինն մեռնի՝ սարկաւագն զէդ երէց է համարած։ Եւ եպիսկոպոս որ հրաման տայ կամ թուլացնէ զայս՝ նա ձգվի ի կարգէն։