ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զմարդոյ գրաստ պատռեցնէ՝ նա վճարէ. եւ թէ հրամնաւք լինի հեծել՝ նա զինչ արժենայ միատակ վճարէ, եւ թէ անհրամանք՝ նա կրկին։

Բայց դեռ այլ կայ ի քշտանքն՝ որ թէ ասէ տէրն, թէ ի յետ քշտան է՝ նա զկէս վճարէ թէ մահ գործէ, եւ թէ խոց՝ նա զդեղգինն տայ ինչվի առողջնայ։

Եւ թէ յիւրոցն սպաննէ՝ ազատ կամ ծառայ՝ նա ապաշխարութեամբ քաւէ զինչ վարդապետն կամ եպիսկոպոսն կարգ դնէ նորա։