ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ իրք որ եկեղեցւոյ լինի եւ եպիսկոպոսութեան, եւ իրիցնին եւ եկեղեցւոյ բանհոգերն ծախել լինի՝ կամ այրել ինչ ի պետքս է նա երբ նստի եպիսկոպոսն՝ նա կարէ այլուի զամէնն առնուլ. եւ վճառել տայ ծախաւղին զգնաւղն, հայնց որ իրն ի տեղ գայ։ Եւ թէ՝ ո՞վ գիտէ՝ ընդ չգէտն լինայ լել, նա տեսնուն՝ թե հայնց որ գնաւղն շահել լինայ յայն հայրենեցն՝ թե ոչ. եւ ի յայնոր վերայ այնէ, զինչ Աստուած իր ցուցնէ, որ ոչ եկեղեցին վզենկի ի յիրքն՝ եւ ոչ յայնցոր տառպելնայ գնաւղն։