ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ թէ ոք կարգաւոր աբեղայ որ գաղտաբար միս ուտէ, նա զայնպիսին զէդ զիտառ եւ ծուռ մարդ պարտ է դատել եւ տուպլ ապաշխարութիւն եւ կարգ դնել, զի զԱստուած կու խաբէ՝ եւ չկայ հրամանք, որ ուտէ. եւ տես զայլազգիսն որ չեն ուտել։ Եւ թե ուտէ, նա ալանի թող ուտէ։