ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էթէ ոք կրակ ձգէ ու խանձ առնէ նա պատեհ է որ տեսնուն աղէկ թէ վասն է՞ր արար՝ չարկամութեամբ արար եւ կամ թէ ի՞նչ ցեղ, եւ թէ կամաւք ու յոչ կամայ. եւ թէ կամաւք էր ու վասն չարութեան՝ նա զվզենն վճարէ ու կամ զինքն այրեն. եւ թէ յոչ կամաց՝ ի հեռուէ բերէ հողմն՝ նա զկէսն, եւ թէ ի մաւտէ՝ նա միատակ վճարէ։ Եւ յայսոր վերայ՝ զինչ որ տեսնուն զբանն որ լել լինայ, նա այնոր վերայ այնեն զիրաւունքն։