ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ կենաս ու հնձես՝ դու պատրաստ հընձէ, որ ի քո դրացնին արդէն ի հետ չհընձես. թէ ոչ՝ նա հարամ է, եւ զքոյին սիմն տանի. զայս Աստուած է հրամէլ։