ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կու հրամայէ աւրէնքս եւ կու պնդէ, որ բնաւ ոչ ժամուց առնու քահանայն՝ եւ ոչ հողադրամ։ Եւ այլ կու պնդէ զեկեղեցոյ առաջնորդն եւ զաշխարհի դատաւորն, որ ուր երէց գտնուն՝ որ առնու, նա զկարգն առնուն, եւ թագաւոր կամ պարոն զինք այրէ, եւ զինչ որ ունի՝ նա առնու իրն հալալ. զի լաւ դարպսուն է քան անհաւտին որդւոցն։