ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ոք զտղայ, որ վասն բոզութեան կամ վասն այլ ցեղ պեղծ գործոյ խեղդէ կամ սպանանէ՝ կու հրամայէ աւրենքս որ զէթ այլ կենդանացնել չկարէ զինք, նա յայնց եւ ոչ քաւել. ապա ինքն յայնցեղ մահով մեռանի զէդ այն տղայն, թէ այր եւ թէ կին՝ եւ թէ երկուքն։ Բայց ակամայ պատահելոյն ապաշխարութիւն է՝ զինչ եպիսկոպոսն եւ վարդապետն դնէ նոցա։