ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳԻՐՔ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այն, որ զիր ընկերն ի պատերազմ ընդ խալապայն անգիտութեամբ սպաննէ, կամ որ կռուին ընդ իրար, նա կու հրամայէ աւրէնքս, որ չունի մեղք. բայց վասն սպրկիկ սրբելոյ՝ գ տարի ի հաղորդութենէ ի զատ կենայ, եւ այնէ իրք մի ողորմութիւն, որ խղճմտանքն քաւին։ Յայս պիտի հայիլ դատաւորացն, եւ պատրաստ կենալ յանմեղ արենէ։